Psací stroj slaví 300 let

Praha - První verzi psacího stroje si nechal v roce 1714 patentovat Brit Henry Mill. Další významná událost se odehrála v roce 1874, kdy pánové Christopher Latham Sholes a Carlos Glidden prodali krachující zbrojovce E. Remington & Sons psací stroj, který nazvali Typewriter. Ačkoli jsou psací stroje především technickou pomůckou, zcela jistě jim nelze upřít i estetickou stránku. Design psacích strojů vždy přinášel mnoho zajímavých variant, jejich nápaditost si lze připomenout v expozici tiskařství Národního technického muzea, kde ve sbírce psací techniky tvoří bezmála 400 psacích strojů přibližně stovky různých značek.

Nejvíce jsou zastoupeny sériově vyráběné stroje americké provenience, dále výrobky německé, anglické (Salter, Lloyd), české (Zeta, Consul), dále jsou tu i ukázky produkce švýcarské, norské a další. Sbírku psací techniky pak doplňují exponáty dokumentující výrobu a užívání psacích tužek, plnicích a psacích per a několik replik starověkého psacího náčiní.

„Troufl bych si Henryho Milla označit za průkopníka psacích strojů, přestože se z jeho doby žádné výkresy ani psací stroj nedochovaly. Aktivní používání psacích strojů bylo na počátku trochu problematickou záležitostí. Hlavním hendikepem byl nedostatek písařů, až později vzniklo školství, které písaře připravovalo. První škola byla založena v roce 1881 v americkém městě Cincinatti, přitom první psací stroj byl na trh uveden v roce 1874,“ přiblížil vývoj psacích strojů kurátor sbírek polygrafie a psací techniky NTM Pavel Pohlreich.

Video Psací stroj slaví 300 let
video

Psací stroj slaví 300 let

Unikátem sbírky NTM je německý psací stroj Westphalia nebo miniaturní psací strojek Taurus Type, na první pohled zaměnitelný s kapesními hodinkami. Mezi unikátními exponáty je také několik strojů domácího původu, např. prototyp českého psacího stroje Matouš, dále kuriózní dřevěný strojek Aerotyp J. Nováka a především originální psací stroj, který v jediném exempláři vyrobil Jindřich Odkolek.

Psací stroj Odkolek nese jméno svého vynálezce a konstruktéra Jindřicha Odkolka. Tento významný pražský měšťan, majitel mlýnů a pekáren, jej sestrojil v 60. letech 19. století. Vyrobil jediný model, který je nyní uložen v Národním technickém muzeu. Stroj je konstruován pro psaní na rovnou podložku – arch papíru položený na stole. Znaků je 49 – velká písmena, číslice a interpunkční znaménka. Psací mechanismus se po každém úderu musí posunout krokovacím tlačítkem.