Přednáška z Univerzity Karlovy: Vietnamistika v Čechách

Univerzita Karlova podporuje celoživotní vzdělávání pravidelnými přednáškami pro veřejnost. V aktuálním volném cyklu představuje obory vyučované v Česku pouze na této univerzitě. Sledovat je můžete v přímém přenosu i na webu ČT24. V pondělí 13. ledna, vás Mária Strašáková seznámila s "vietnamistikou v Čechách aneb česko-vietnamským vábením".  Záznam přednášky najdete v tomto článku.

Video ZÁZNAM přednášky Vietnamistika v Čechách
video

ZÁZNAM přednášky Vietnamistika v Čechách

Anotace: Vietnamistika na Filozofické fakultě UK existuje v různých podobách již od šedesátých let 20. století. Je třeba dodat, že i v mezinárodním prostředí, především evropském kontextu, se vietnamštinou zabývá jen málo kateder či jednotlivých badatelů. I když se na první pohled jedná o malý obor, jeho perspektivu a přínos nelze do budoucna podceňovat.

Co vše může vietnamistika nejen studentům, ale i veřejnosti nabídnout? Je Vietnam vskutku jen malou zemí, jejíž potenciál je pro ČR nepodstatný? Kdy byly navázány vztahy mezi Vietnamem a nynější Českou republikou? Jaká byla jejich motivace a jaký je jejich potenciál do budoucna? Jaké postavení má vietnamská komunita v ČR a jak může přispět k prohloubení vztahů mezi Čechy a Vietnamci?

O přednášejícím: Mgr. MÁRIA STRAŠÁKOVÁ, Ph.D., (*1980) Vystudovala magisterský obor vietnamistika a sociologie na Filozofické fakultě UK. Ph.D. následně získala v oboru Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky. V současné době vyučuje na Ústavu Dálného východu v oboru etnologie se specializací vietnamistika na FF UK a na katedře asijských studií Metropolitní univerzity Praha. V centru jejího zájmu stojí dějiny a literatura Vietnamu ve 20. století, stejně jako současné bezpečnostní problémy asijsko-tichomořské oblasti. Je spoluautorkou Dějin Vietnamu (Nakladatelství Lidové noviny, 2008) a Slovníku vietnamské literatury (Libri, 2011), které napsala s Dr. Lucií Hlavatou, Dr. Janem Ičem a Dr. Petrou Karlovou z katedry vietnamistiky FF UK.

Kde: Zelená posluchárna Karolina, Univerzita Karlova, Praha.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: