Lidskou banální situaci povýšil fotograf Miloň Novotný na báseň

Praha - Leica Gallery od 14. 2. do 6. 4. 2014 představuje legendární soubor fotografií Miloně Novotného Londýn 60. let. Cyklus, který díky uvolněné atmosféře pražského jara získal svou knižní podobu již v roce 1968, bude současně s výstavou doplněn i reedicí této publikace v nakladatelství KANT s novou předmluvou Josefa Mouchy.

Video Výstava fotografa Miloně Novotného
video

Výstava fotografa Miloně Novotného

Výstava fotografa Miloně Novotného

V pražské Leica galery právě začala výstava fotografa Miloně Novotného. V šedesátých letech patřil k takzvané nové vlně. Je klasikem české humanistické fotografie.

Výstava fotografa Miloně Novotného

„Kniha vydaná poprvé roku 1968 si podržela nadčasovou kvalitu. Nemusíme být ale pamětníky, abychom ocenili suverenitu, s níž fotograf zachytil kosmopolitní přístav v ústí Temže a zároveň osobitě vystihl náladu města, udávajícího tón šedesátým letům. Neobyčejně složité téma ovšem není omezeno na místopis. Jistá zašlost významu britského impéria se promítla do duší jeho obyvatel. Právě to fotograf rozpoznal a osobitě podal. Ke knize se nevracíme ani tak kvůli námětu: mezníkem se v příběhu fotografie stala hlavně svým pojetím,“ říká kromě jiného v předmluvě Moucha.

Miloň Novotný (1930-1992) - průkopník a dnes již nesporný klasik české humanisticky orientované fotografie 20. století patří ke generaci ovlivněné legendární výstavou E. Steichena The Family of Man (Lidská rodina). Podobně jako H. Cartier-Bresson fotografoval výhradně černobíle, pracoval zásadně s Leicou a byl představitelem tzv. rozhodujícího okamžiku. Ačkoli v jeho díle najdeme i fotografie zachycující okupaci Československa v roce 1968 či pohřeb Jana Palacha, těžiště jeho tvorby rozhodně netvoří reportáž.

Miloň Novotný / Londýn
Zdroj: Leica Gallery

„Byl fotografickým básníkem všedního dne a měl neuvěřitelnou schopnost vidět ve zdánlivě banálních výjevech hluboké lidské obsahy. Po sovětské okupaci Československa se Miloň Novotný ocitl na černé listině, a prakticky tak přišel o možnost své snímky publikovat. V zahraničí jeho fotografie vycházely buď anonymně, nebo pod cizími jmény, a nemálo jeho negativů zmizelo neznámo kde. Po pádu železné opony měl sice možnost svobodně své dílo představit, ale bohužel záhy nečekaně zemřel,“ upozorňuje na kvalitu Novotného díla kurátorka výstavy Dana Kyndrová.

Do dějin české fotografie se Miloň Novotný zapsal ve svých 38 letech právě knihou Londýn, která vyšla v období pražského jara. K nedožitým sedmdesátinám vydalo nakladatelství Kant jeho monografii a u příležitosti nedožitých osmdesátin v roce 2010 byla uspořádána na Staroměstské radnici v Praze jeho retrospektivní výstava.

Miloň Novotný / Londýn
Zdroj: Leica Gallery

DOPROVODNÝ PROGRAM:

10. 3. 2014 v 19:00 - beseda k přepracovanému vydání publikace Miloně Novotného „Londýn“ z roku 1968 s novou předmluvou Josefa Mouchy. Knihu vydalo nakladatelství KANT (vstup zdarma).

13. 3. 2014, 10:00-17:00 - výtvarná dílna pro děti a mládež (vstup zdarma).

20. 3. 2014 v 18:00 - komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Danou Kyndrovou (vstup ve výši běžné vstupenky na výstavu).