Zneužité umění vystavuje DOX

Praha - Záměrem výstavy Plakát v souboji ideologií 1914–2014 v Centru současného umění DOX je z perspektivy současné společenské situace ukázat součinnost média propagandy, jakým je plakát, s poselstvím dominantních ideologií v průběhu posledních sta let.

Propaganda se v rukou totalitního režimu stává nebezpečnou zbraní. Zatímco většinu 20. století charakterizovala soutěž dvou dominantních společenských systémů, kapitalismu a socialismu, dnešní situace je z tohoto hlediska méně přehledná. Současná výstava se zaměřuje na médium plakátu s přesahy k dalším médiím, jako jsou film a digitální média, a je členěna do několika sekcí z historického hlediska.

„První tři sekce ukážou úzké sepětí válek s rozvojem národních států na jedné straně a se vznikem a upevněním komunistického systému po první a druhé světové válce na straně druhé. Další část se zaměřuje na období studené války a soutěž socialismu a kapitalismu, systémů reprezentovaných dvěma světovými velmocemi SSSR a USA. Sekce věnovaná období po roce 1989 zdůrazňuje specifika transformačního období 90. let včetně působení globalizačních procesů. Závěrečná část výstavy naznačuje, jak souvisí překotně se vyvíjející mediální sféra (multimédia a nová média) se současnými ideologickými střety a alternativami neboli jak se uplatňuje součinnost média a poselství,“ přibližuje koncept výstavy kurátor Jakub Anděl.

Návštěvník si může povšimnout toho, že používané prostředky zůstávají stejné i při změně ideologie. Přímočaré oslovení nejjednodušší zkratkou a za použití jasných symbolů má za cíl zaujmout a zapůsobit během několika vteřin. Lhostejné je, zda se jedná o propagaci ideologie, nebo konzumního výrobku. Přesto je možné, především v grafické rovině, v některých případech hovořit i o umění, které přináší kompozice, barevnost, osobitý rukopis i fantazie jednotlivých tvůrců.

Plakát v souboji ideologií 1914–2014 / Centrum současného umění DOX 14. 2. - 19. 5. 2014. Výstava odkazuje k známému výroku „The medium is the message“, který se poprvé objevil v knize Marshalla McLuhana Understanding Media (1964).

Otevírací doba: Po: 10:00 – 18:00, Út: zavřeno, St a Pá: 11:00 – 19:00, Čt: 11:00 - 21:00 (kavárna do 22.00), So a Ne: 10:00 – 18:00.