Přednáška z Univerzity Karlovy: Ukrajina – země mezi EU a Ruskem

Pohnuté dění na Ukrajině plní denně aktuální zpravodajství. Přednáška z cyklu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy se na konflikt pokouší dívat v širších souvislostech. Sledovat jste ji mohli, stejně jako předchozí příspěvky z cyklu, opět v přímém přenosu na webu ČT24. Záznam najdete v tomto článku.

Anotace: Přednáška se věnuje pozadí současných ukrajinských událostí. Krátce osvětluje historii Ukrajiny po Oranžové revoluci, následuje blok věnovaný často zmiňovanému dělení země, a to z pohledu kultury, jazyka, politiky či ekonomiky. V dalším průběhu se dotýká takových otázek, jako je vztah Ukrajiny k Rusku a Evropské unii, problémy ukrajinské ekonomiky, Krymu atd. Poslední část vykresluje možné scénáře, kam se může Ukrajina dál ubírat a jaká v tomto vývoji hrozí úskalí.

O přednášejícícím: Mgr. KAREL SVOBODA, Ph.D. (*1979). Vystudoval Ruská a východoevropská studia na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Titul Ph.D v oboru moderních dějin následně získal na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V akademickém roce 2012/13 působil jako stipendista Fulbright-Masarykova programu na University of Rochester, kde přednášel na téma politické ekonomiky v komunistickém a postkomunistickém světě. Účastnil se mnoha vědeckých konferencí nejen v České republice, ale i v Rusku či USA. Pravidelně poskytuje komentáře do českých médií. Dlouhodobě se věnuje problematice ekonomik bývalého Sovětského svazu. Na toto téma publikoval celou řadu článků a vědeckých studií. Zároveň je řešitelem několika grantů Ministerstva zahraničních věcí ČR (Vliv ruského kapitálu na Ukrajině, Ruský vstup do Světové obchodní organizace atd.).

Kde: Zelená posluchárna Karolina, Univerzita Karlova, Praha.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: