Přednáška na webu: Velikonoce v tradiční lidové kultuře

Velikonoční období je spojeno s tradicemi a vše v něm má svůj význam. Jaký? O tom promluvila 14. dubna etnoložka Irena Štěpánová. Přednáška patří do cyklu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy, který můžete pravidelně sledovat v přímém přenosu na webu ČT24. Záznam příspěvku o Velikonocích najdete v tomto článku. 

Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Přednáška se nejprve zaměří na Velikonoce jako na přechodový rituál v cyklicky prožívaném čase. Dále osvětlí např. synkretismus náboženské a lidové tradice a přehledně popíše jednotlivá období Velikonoc, počínaje předvelikonočním půstem (s charakteristikou jednotlivých nedělí v lidové interpretaci) a dále pak Zelený čtvrtek s akcentem na paradox rituálního ticha a hluku, význam jarní zeleně. Velký pátek a jeho propojení s živlem země a vody. Bílá sobota s dominantou ohně. Hod Boží velikonoční a svěcené obřadní pokrmy, funkce vajec a kraslic. A konečně Velikonoční pondělí s pomlázkou – její formy a funkce.

O přednášejícím: Doc. PhDr. IRENA ŠTĚPÁNOVÁ, CSc., působí v Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zaměřuje se zejména na historickou etnologii 19. století. Vede kurzy a semináře v bakalářském a magisterském studiu a je školitelkou několika doktorandů. Zabývá se tradičním lidovým oděvem a lidovým uměním, muzeologií, lidovou stravou a genderovými studiemi v historické perspektivě. Toto zaměření se odráží i v její publikační činnosti, kde soustřeďuje pozornost na funkce lidové (národní) kultury v souvislosti s kulturní a politickou situací ve střední Evropě 19. století (svéráz a folklorismus) a biograficky zaměřené studie a monografie osobností, které jsou významné pro dějiny etnologie. Akcentuje především podíl žen – sběratelek, publicistek, výtvarnic a organizátorek národopisné činnosti.

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: