Jáchym Topol: Do it yourself! Poselství samizdatu platí pořád

Praha - Příběhu slavného samizdatového nakladatelství Edice Expedice se věnuje nový svazek Knihovny Václava Havla. Knihu připravila badatelka Gabriela Romanová. Edici založil mimo jiné dramatik a budoucí prezident Václav Havel. Ve Studiu ČT24 o knize promluvil spisovatel Jáchym Topol:

Video Jáchym Topol: Do it yourself
video

Jáchym Topol: Do it yourself

„Je důležité vědět, že v době, kdy bylo zakázáno vydávat i veřejně mluvit, se lidé dokázali takhle vzepnout a vydat v podmínkách ohrožení a úplné ilegality těch 230 titulů,“ říká jeden z nejmladších autorů edice a spisovatel Jáchym Topol. „Je to důležité i dneska, kdy si spousta spisovatelů a básníků říká: 'Jsme izolovaní, ničí nás konzum.' Ale poselství samizdatu, toho 'do it yourself', znamená: Dělejte to podobně!“

První část knihy Příběh Edice Expedice s řadou dokumentárních fotografií popisuje výrobu knih, jejich distribuci i perzekuci, které byli tvůrci i čtenáři Edice Expedice vystaveni. Druhá část je sestavena z rozhovorů, kromě jiných zde promlouvá Ivan M. Havel, Daňa Horáková, Ondřej Němec, Jiřina Šiklová, Pavel Bratinka, Kamila Bendová. Kniha Příběh Edice Expedice vychází jako 16. svazek edice Sešity Knihovny Václava Havla (více zde).

Edici Expedice v roce 1975 založili dramatik Václav Havel, filozofka Daňa Horáková a literární kritik a redaktor Jan Lopatka. Název edice odkazoval k nakladatelství a knihkupectví Václava Matěje Krameria Česká expedice, která šířila a propagovala české knihy v osmnáctém století. Po odchodu Horákové do zahraničí převzal v roce 1979 ediční záležitosti bratr Václava Havla Ivan M. Havel, který edici spravoval mimo jiné s Olgou Havlovou.