Přednáška z UK: Limity, dilemata a výzvy evropské bezpečnosti

Evropská unie byla tématem víkendového dění a přenesla se i do tématu pondělní přednášky, která je součástí cyklu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy. Miloš Balabán hovořil o limitech, dilematech a výzvách evropské bezpečnosti. Jeho přednášku jste mohli sledovat 26. 5. v přímém přenosu na webu ČT24. Záznam najdete v tomto článku.

Video ZÁZNAM přednášky
video

ZÁZNAM přednášky

Anotace: Přednáška se věnuje hodnocení současného stavu a perspektiv zajišťování evropské bezpečnosti na pozadí několika klíčových faktorů: růstu politického a ekonomického vlivu „nezápadních“ aktérů, ekonomických problémů Spojených států a Evropy a dynamiky změn bezpečnostního prostředí především v evropském okolí. Soustředí pozornost na dopady poklesu vojenských schopností a kapacit členských zemí EU, vyplývajících z dlouhodobého snižování výdajů na obranu a zvyšování závislosti na vojenské síle Spojených států, přičemž tento trend se stává stále více neudržitelný z hlediska kredibility společné obrany v rámci Severoatlantické aliance. Tato otázka vystupuje do popředí i v souvislosti s vývojem na Ukrajině a dalším rozvojem transatlantické bezpečnostní spolupráce.

O přednášejícím: PhDr. MILOŠ BALABÁN, Ph.D., vedoucí Střediska bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Specializuje se na problematiku globálního politického, ekonomického a bezpečnostního vývoje a české a evropské bezpečnostní politiky. Je spoluautorem monografií Kapitoly o bezpečnosti (2010), Nezápadní aktéři světové bezpečnosti (2010) a Strategické trendy globálního vývoje (2012).

Záznamy všech přednášek, které web ČT24 zprostředkoval z Univerzity Karlovy, najdete na následujícím odkazu: