Smrt kmotřička. Lidská konečnost inspiruje umělce

Praha - V pražském Českém muzeu hudby byla otevřena výstava Smrt kmotřička. Expozice představuje smrt jako inspiraci umělců od středověku do současnosti, představuje obrazy, sochy nebo ukázky z filmových komedií.

Video Smrt kmotřička v Českém muzeu hudby
video

Smrt kmotřička v Českém muzeu hudby

„Výstavou chceme návštěvníkům ukázat, že smrt děsí i fascinuje zároveň a zejména že od nepaměti inspiruje k vytvoření pozoruhodných uměleckých děl. Téma smrti spolu s láskou patří k nejsilnějším a nejfrekventovanějším snad ve všech oblastech umělecké tvorby,“ připomíná komisařka výstavy Lenka Šaldová.

Mezi vystavenými vzácnými exponáty vynikají barokní tisky, unikátní kresby Josefa Čapka z koncentračního tábora, autografy Dvořákova Requiem a Sukovy symfonie Asrael nebo legendami opředený náhrobek Svatá holčička. Součástí výstavy jsou také originální díla Olbrama Zoubka, Vladimíra Franze nebo Karla Stádníka.

Monarchie, Peníze, Smrt

Národní muzeum připravilo na sezonu 2014/2015 nový výstavní cyklus Smrt, který navazuje na úspěšné výstavy z cyklů Monarchie a Peníze. V šesti pražských objektech Národního muzea se návštěvníkům otevře citlivé téma smrti a bude představeno především jako nedílná a nezbytná součást naší existence. Výstavy se zaměří na koloběh života a smrti v přírodě a zároveň přiblíží nejširší kulturní a společenské oblasti se smrtí spjaté.

„Smrt je v současné společnosti často opomíjené, ale nesmírně silné téma. Naším výstavním cyklem nechceme vyvolávat žádnou senzaci. Naopak. Smrt sama o sobě souvisí se vším živým, a proto ji chceme ukázat především jako součást veškerého života. Jednotlivé výstavy z nového výstavního cyklu přiblíží fenomén smrti ze všech možných úhlů. Doufáme, že naše návštěvníky nevyděsí, ale naopak přimějí zamyslet se nad životními hodnotami a smyslem naší existence,“ uvažuje ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Výstavu oživuje celá řada filmových, divadelních a zvukových nahrávek a je doprovázena tištěnou publikací, která představí klíčová témata i exponáty a podá základní přehled o pojetí smrti v různých uměleckých oblastech a obdobích. V průběhu trvání výstavy je připraven také doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit na řadu koncertů, divadelních představení, přednášek a komentovaných prohlídek.