Jediný český Rembrandt se vrací. Učenec ve studovně opět vystaven

Praha - Po roce restaurování se na své místo ve Šternberském paláci vrátilo jediné dílo Rembrandta van Rijna v českých sbírkách. Obraz Učenec ve studovně z roku 1634 patří k nejcennějším dílům Národní galerie v Praze, která vlastní ještě sedm desítek jeho grafických listů. Vystavení obrazu doprovází projekt After Rembrandt, který bude postupně představí díla čtyř současných autorů vytvořených coby reflexe Rembrandtovy malby. Tajnému převozu plátna z Anežského kláštera přihlížela také Česká televize:

Video Rembrandtův Učenec ve studovně se vrátil
video

Rembrandtův Učenec ve studovně se vrátil

Rembrandtův Učenec ve studovně se vrátil

22/9

Vít Vlnas: Restaurování Rembrandta navazuje na výstavu NG

Fajt: Národní galerie za dobrovolné vstupné je moje priorita

Dílo Učenec ve studovně nese veškeré charakteristické znaky Rembrandtova malířského stylu: energické tahy štětcem a nanášení barvy na ještě nezaschlou předchozí barevnou vrstvu. Restaurování plátna předcházel podrobný průzkum skenerem umožňujícím nasnímat obraz v několika hladinách infračerveného spektra. Při něm byla třeba odhalena autorská změna malby baretu, místo něhož Rembrandt původně zamýšlel turban.

Rembrandt&Co

Turban zdobený řetězy má na hlavě muž na jiném Rembrandtově obraze, k němuž mu o rok dříve stál stejný model a který je dnes v Mnichově. Rembrandt téhož muže zpodobnil v podobném kostýmu i v roce 1635. Tento obraz z Rijksmusea v Amsterodamu byl v Praze před dvěma lety součástí výstavy Rembrandt&Co, jež měla představit nizozemské malířství 17. století, byla na ní však jen právě tato dvě Rembrandtova malířská díla.

„Není náhodou, že restaurování Rembrandta z prostředků Bank of America Merrill Lynch přišlo krátce poté, co byla tato sbírka holandského umění 17. století připomenuta impozantní výstavou v těchto prostorách,“ uvedl ředitel Sbírky starého umění Vít Vlnas.

Restaurovaný Rembrandtův obraz Učenec ve studovně se vrátil do výstavních prostor Národní galerie ve Šternberském paláci v Praze.
Zdroj: ČTK
Autor: Roman Vondrouš

Muž na pražském obraze je vyobrazen v momentě přerušení četby knihy položené na stole. Je oděn do sametového pláště s kožešinou zdobeného zlatými řetězy. Postava učence byla v minulosti slučována s vyobrazením Rabína, Platóna, Orientálce či Doktora Paracelsea. S největší pravděpodobností ale jde o malbu typu tronie (tvář), která představuje anonymní postavu v nějakém zvláštním, většinou exotickém kostýmu. Úsilím umělce je zachytit zajímavou fyziognomii a výraz i duševní rozpoložení zobrazené figury.

Čtyřsetletá patina

Restaurování obrazu odhalilo dvojvrstvý podklad typický pro Rembrandtova plátna, kdy spodní červenohnědá vrstva je pokryta slabým nátěrem šedivého tonu. Na tomto barevném základě je pak vystavena samotná malba. Restaurátoři upevnili uvolněnou malbu a sňali svrchní syntetický lak. Spodní starou lakovou vrstvu ponechali, aby se zachovala patina přiznávající téměř čtyřsetleté stáří obrazu. Odstraněny byly i veškeré retuše.

Výsledky průzkumu budou zařazeny do mezinárodního projektu Rembrandt Database. Rozsáhlý restaurátorský projekt hradila společnost Bank of America Merrill Lynch, která od roku 2010 pomohla restaurovat přes 70 uměleckých děl ve 27 zemích.

Rembrandtův obraz Učenec ve studovně si můžete prohlédnout také na videu z cyklu Národní galerie v Praze nikdy nezavírá.