Havel, Havel, Havel. Tři knihy s prezidentským puncem

Praha – V předvečer pětadvacátého výročí sametové revoluce se na českém knižním trhu objeví hned třikrát příběh někdejšího československého (a českého) prezidenta Václava Havla. Životní cestu dramatika a státníka se rozhodli sledovat jeho bývalí spolupracovníci Michael Žantovský a Eda Kriseová, na jeho prezidentské období potom ve své nové publikaci cílí novinář Daniel Kaiser.

Video Vycházejí tři knihy o Václavu Havlovi
video

Vycházejí tři knihy o Václavu Havlovi

Daniel Kaiser: PREZIDENT

Za necelé tři týdny vyšle nakladatelství Paseka na knižní trh titul „Prezident“ - druhou část Havlovy biografie z pera Daniela Kaisera. Zatímco v prvním (a pět let starém) díle „Disident“ Kaiser sledoval osudy Václava Havla od narození do zvolení československým prezidentem, tentokrát se zaměřuje na výkon prezidentského mandátu.

Významná část textu se věnuje líčení událostí let 1990 až 1992, kdy si Češi a Slováci za Havlova přispění zvykali na demokracii a sváděli verbální válku nejen o pomlčku, ale i o rozdělení země. Následující pasáže sledují témata, která jsou pro Havlovo prezidentství klíčová: zapojení Česka do euroatlantských struktur nebo tvorba dobrých vztahů s německým sousedem.

Michael Žantovský: HAVEL

Nakladatelství Argo vydává na konci října prezidentovu biografii s prostým názvem „Havel“. Autorem je státníkův někdejší spolupracovník a později český velvyslanec Michael Žantovský; uvádí, že se pro napsání této knihy rozhodl kvůli pocitu ztráty po Havlově smrti i kvůli dluhu vůči prezidentovi. Podle Žantovského totiž na Západě chybí kniha popisující celý Havlův život – a několikasetstránková biografie proto původně vznikla v angličtině pod názvem „Havel. A Life“. Momentálně jsou autorská práva prodána do deseti jazyků.

Ačkoli kniha mapuje celý Havlův život, větší prostor v ní mají 60. léta, kdy se Havel prosadil jako dramatik, přelom 70. a 80. let spojený s Chartou 77 a převratné události roku 1989 a let následujících, kdy se z Havla disidenta stal Havel prezident. Právě tehdy s ním byl Žantovský v nejužším kontaktu. Informace k ostatním obdobím prý čerpal z jiných knih o Havlovi, z více než 30 000 dokumentů digitalizovaných v pražské Knihovně Václava Havla a ze zhruba 70 rozhovorů s Havlovými přáteli, současníky, ale i oponenty včetně premiéra z časů Havlova prezidentství – Václava Klause.

„Co se často potlačuje, je to, v kolika oblastech spolupracovali, v kolika si vycházeli vstříc a jakým způsobem přes všechny svoje názorové rozdíly dokázali zamezit tomu, aby to napětí přerostlo ve veřejnou a ničivou srážku, která by velmi uškodila téhleté zemi,“ uvádí Žantovský.

Rok 1989 na fotografii Karla Cudlína
Zdroj: Česká centra
Autor: Karel Cudlín

Eda Kriseová: VÁCLAV HAVEL

S podtitulem „Jediný autorizovaný životopis“ chystá havlovskou biografii také nakladatelství Práh, vyjít má na začátku listopadu. Stejně jako v předchozím případě si i tentokrát připisuje autorství osoba z Havlova okruhu, a sice samizdatová spisovatelka Eda Kriseová. S Havlem prošla neklidnými dny listopadové revoluce, na Pražském hradě působila jako jeho poradkyně a později zde vedla odbor milostí.

„Autorka záměrně napsala život kladného hrdiny, aby lidé dostali příklad, idol, po marasmu, v němž žili čtyřicet let. Aby pochopili, že se vyplatí být slušný a držet se své pravdy a život má smysl jenom tehdy, když ho člověk žije ve vlastní celistvosti, a že stojí za to obětovat to osobní zájmu celé společnosti,“ uvádí ve své anotaci nakladatel.

Kriseová se přitom k havlovskému tématu neobrací poprvé. Havlův životopis vydala už v roce 1991, čili na začátku jeho prezidentské pouti, a v epizodickém vyprávění načrtla Havlovy osudy i rezervoáry, ze kterých vyrostl prezidentův charakter a názory – prostor tak (vzhledem k Havlovu původu) dostává i obhajoba meziválečné buržoazie. Nové přepracované vydání doplňuje o obraz devadesátých let na Pražském hradě.

Chystané knihy nejsou zdaleka jedinými tituly posledních let, které život prvního českého prezidenta sledují. V loňském roce vyšla informačně obsažná studie Jiřího Suka „Politika jako absurdní drama“, která líčila Havlův život v letech 1975-1989. Před třemi lety vydal Havlův duchovní portrét akademik Martin C. Putna.