Coco Chanel – rozporuplná, dráždivá, provokující i dojemná

V záplavě knih předvánoční nabídky se objevil i český překlad knihy Coco Chanel - Pohled zblízka z roku 2011, ve které se autorka Lisa Chaneyová pokusila zachytit nezachytitelné – osobnost ikony módního světa Gabrielle Chanelové, tedy Coco Chanel. Pro svůj nelehký záměr zvolila poměrně strohý styl vyprávění, bez okrasných kudrlinek, beletrizujících metafor či románové fabulace. Přesto je obsáhlá publikace čtivě poutavá až vzrušující, a to díky ústřední komplikované postavě, která navíc žila ve srovnatelně komplikované době.

Chaneyová rozhodně neměla lehký úkol, který si navíc svým citlivě objektivizujícím přístupem nijak neulehčila. Podávat svědectví prosté od poutavých fabulací a záměrného přikrašlování skutečnosti ve spojitosti s osobností, která cíleně realitu popírala a vědomě měnila, je vskutku přetěžký úkol. Autorka tak hned v úvodních sekvencích upozorňuje, že pro ni bylo někdy výmluvnější to, co Coco zatajovala nebo překrucovala, než vnější mýtus, který kolem sebe systematicky a velmi zdařile budovala.

Pro pochopení složité osobnosti Chanel je tzv. čtení mezi řádky nezbytné, jakož i dobový kontext, kterému Chaneyová věnuje značnou část svého úsilí. Činí tak přehledně a poměrně sofistikovaně, i když by se některým pasážím dalo přece jenom vytknout, že se, ve snaze podtrhnout určující moment, zbytečně opakují a tím se zpomaluje rytmus vyprávění. Ano, tempo je v jinak vytříbeném sdělení největší slabinou. Coco Chanel žila na události a změny neobyčejně bohatý život, takže při chronologicky se odvíjejícím příběhu se všemi nutnými historicko-společenskými odbočkami se může čtenář v některých pasážích přistihnout při jisté netrpělivosti.

Lisa Chaneyová: Coco Chanel - Pohled zblízka
Zdroj: Eroika

Fascinující čtení tak obstarává především ústřední postava sama, ovšem s tím, že spisovatelka se nezalekla její rozpolcenosti ani některých, mírně řečeno, problematických skutečností, mezi nimiž byla později ostentativně zveřejňovaná bisexuálnost či užívání drog. Lize Chaneyové se skutečně podařil zprostředkovat tzv. pohled zblízka na osobnost, která se z těch nejchudších poměrů dokázala dostat do nejvyšších, nejbohatších a nejvlivnějších sfér společnosti, ale nejenom to. Díky dobovým souvislostem se čtenář seznamuje s člověkem, který měl lví podíl na emancipaci žen a na změnách v jejich společenském postavení a možnostech uplatnění.

Kniha Lizy Chaneyové by neměla uniknout pozornosti nikomu, kdo sleduje odvěký boj člověka za svobodu. V případě Coco Chanel je tento boj vskutku důsledný, nejde jen o osobní svobodu, ale o překonání tehdy určující společenské hierarchie, o právo na svůj osobitý život nespoutaný nesvobodnými společenskými konvencemi. To, co ve své podstatě dokázala Gabrielle Chanelová, odložené chudé dítě, je vskutku obdivuhodné a díky Chaneyové knize si o rozměrech tohoto boje i jeho někdy krutých až tragických důsledcích, jakož i o síle osobnosti, která ho vedla, dovedeme udělat ucelený obraz.

Coco Chanel - Pohled zblízka /Chanel. An Intimate Life/ - Lisa Chaneyová (překlad Pokorný Martin, Pokorný Pavel). Vydalo nakladatelství Eroika.

Anotace: Lisa Chaneyová ve své biografii čerpá z nově objevené milostné korespondence. Poprvé rovněž odkrývá zasutá témata jako Coco a drogová závislost, její lesbické vztahy i poměr s německým důstojníkem za druhé světové války. Coco Chanel však též pronikavě zasáhla do vývoje moderního umění a předkládaný životopis líčí její osobnost se všemi nuancemi. Odhaluje tak vnitřní motivaci, tvůrčí energii i skrývaná utrpení této emocionální a často nepochopené ženy.