Jeden dlužník, jeden exekutor. Vláda podpořila opatření proti vícečetným exekucím

Omezení počtu podávaných exekučních návrhů či redukci množství vícečetných exekucí si klade za cíl novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou podpořila vláda, potvrdila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), která materiál předkládala. Věřitel by měl podle novely na začátku řízení nést náklady na poplatek a zálohu, což by ho nutilo zvážit, zda exekuci vůbec zahajovat. Proti stejnému dlužníkovi by se navíc měly exekuce vést u jednoho exekutora.

Vícečetným exekucím by měla zabránit paušálně stanovená náhrada hotových výdajů za úkony v první fázi exekučního řízení a povinná záloha na náklady exekuce. Poplatek a povinnou zálohu by měl na počátku exekuce vynakládat věřitel. „A proto bude nucen předem zvážit, zda jsou majetkové poměry povinného takové, aby pohledávka mohla být úspěšně vymožena,“ stojí v předkládací zprávě.

Pomoci má nový předpis v tom, že by se všechny exekuce proti stejnému dlužníkovi vedly u jednoho exekutora. „Aby mohly být v důsledku spojování řízení sníženy náklady exekuce a snížena zátěž třetích osob povinných poskytovat součinnost soudnímu exekutorovi,“ stojí v návrhu. Dalším opatřením je zavedení lhůty, po jejímž uplynutí by soudní exekutor byl povinen zastavit bezvýslednou exekuci bez návrhu a bez souhlasu oprávněného.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že novinky podle ní mohou dlužníkům prospět. „Jestliže on neví, odkud přijde nějaká další exekuce, to je nedobrý stav. Koncentrace k jednomu exekutorovi, kde je jeden exekutor a jeden dlužník, je krok správným směrem,“ uvedla. Schválení návrhu ocenila na Twitteru i ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Novela navrhuje také stanovit paušální výši náhrady nákladů plátce mzdy za úkony, které je povinen provádět v rámci exekuce srážkami ze mzdy. Úpravy se má dočkat i postup v případě úpadku soudního exekutora a předávání exekutorských úřadů a překládání soudních exekutorů. Zveřejněním rozhodnutí o úpadku je ze zákona pozastaven výkon exekutorského úřadu. Předpisem se nyní bude zabývat sněmovna.