Důchod mají na dohled. Přesto čtvrtina z nich uvažuje o startu podnikání

Čtvrtina lidí v předdůchodovém věku - nad 55 let - uvažuje o tom, že začne podnikat. Vyplynulo to z průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR. Podobný úmysl mělo i sedmnáct procent dotázaných osob starších 64 let. Květnový průzkum navíc ukázal, že firmy mají o zaměstnance starší 55 let zájem a jejich práce si cení. 

Video Události
video

Čeští senioři mají zájem podnikat

Motivem odstartovat podnikatelskou činnost je vedle peněz (pro 25 % dotázaných) snaha být společenský prospěšný (13 %) a posílit svoji nezávislost (12 %). 

Pokud se pustí do podnikání, pak senioři a „předsenioři“ podle průzkumu očekávají zejména podporu od rodiny, ale rovněž školení, kurzy a nestranné informace o možnostech i povinnostech spojených s malým byznysem. Z pohledu času převládá u seniorů zájem o práci na 5-8 hodin denně, nejpreferovanějším oborem podnikání je malý obchod, drobná výroba a poradenství, uvedla asociace. 

Třetina lidí ve věku 55 let a více si dovede představit do budoucna částečný úvazek nebo práci formou dohody o pracovní činnosti (DPČ).

Zájem o zaměstnávání seniorů však mají i firmy. Přes osmdesát procent dotázaných malých a středních podniků zaměstnává pracovníky starší 55 let. 

Ukazuje se, že starší lidé ve firmách prokazují svoje zkušenosti a v pracovním hodnocení jsou ve 45 procentech nad podnikovým průměrem, nicméně mzda je spíše na průměru. Z pohledu přínosu jsou to pro firmy tedy velmi efektivní zaměstnanci, zdůraznila asociace.

Nejvíce si na nich zaměstnavatelé cení jejich zkušeností, spolehlivosti a loajality. Naopak za slabší stránky považuji menší rychlost, vyšší nemocnost a menší schopnost pracovat s novějšími technologiemi. 

Čtvrtina dotázaných firem projevila zájem spolupracovat s lidmi ve věku nad 55 let jako s OSVČ. Polovina by je zaměstnala na částečný úvazek či dohodu o pracovní činnosti - tyto podniky však od nich překvapivě očekávaly osmihodinovou pracovní dobu. 

Podle předsedy asociace Karla Havlíčka se musí stát celospolečenským tématem udržet seniory v aktivní ekonomické činnosti. Proto asociace startuje projekt Silver Business, zaměřený na podporu seniorů jak v samostatném podnikání, tak v jejich pracovním angažmá.

„Jejich rychlý úbytek jakožto živnostníků by měl přímý dopad na obslužnost regionů, neboť jsou základem drobného obchodu, řemesla nebo malého zemědělství. Stejně tak by ale senioři chyběli i na trhu práce, neboť jsou nejenom spolehlivou a výkonnou pracovní silou, ale v době minimální nezaměstnanosti jsou dnes jednoduše nenahraditelní,“ dodal Havlíček.

Zprávy z trhu práce však také často uvádějí, že i přes současnou nízkou nezaměstnanost a přetahování zaměstnanců mají lidé nad 50 let stále značné problémy najít si práci. Momentálně je v této věkové kategorii bez zaměstnání více než každý třetí člověk. 

„Vstupu těchto lidí na trh práce velmi často brání předsudky některých zaměstnavatelů, že budou pomalejší, že nebudou znát potřebné technologie, že se budou hůře učit novým věcem,“ uvedla v březnu mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.