Schodek loňského roku uhradí stát pomocí dluhopisů. Letos jsou klíčovým slovem investice

Stát uhradí schodek loňského státního rozpočtu vydanými státními dluhopisy za 7,2 miliardy korun a zvýšením stavu na účtech státních finančních aktiv o jednu miliardu korun. Návrh Státního závěrečného účtu za rok 2017, který předložilo ministerstvo financí, v pondělí schválila vláda. 

Video Studio ČT24
video

Loňský schodek stát uhradí pomocí vydaných státních dluhopisů

Dokument, který shrnuje hospodaření státu, kabinet schvaluje každoročně a následně jej předkládá Poslanecké sněmovně ke schválení.

Materiál zahrnuje také přehled ekonomického vývoje České republiky, včetně vývoje souhrnu veřejných rozpočtů a vládního dluhu. Dále souhrnné údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření dalších složek veřejných rozpočtů, přehled o státních finančních aktivech a pasivech a o státních zárukách a přehled o stavech fondů organizačních složek státu.

Vláda projednala také zprávu o vývoji státního rozpočtu v prvním čtvrtletí letošního roku. Rozpočet ke konci března skončil v přebytku 16,3 miliardy korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) novinářům při příchodu na jednání vlády řekla, že se rozpočet zatím vyvíjí dobře, protože nebývale rostou příjmy.

Na celý letošní rok je rozpočet schválen se schodkem 50 miliard korun. Podle Schillerové deficit v době ekonomického růstu představuje rezervu na investice.

„Investice jsou podstatné, protože my chceme masivně investovat do infrastruktury, do bytové výstavby. To by byl pro mě jediný důvod, proč bychom schválili státní rozpočet schodkový.“

Alena Schillerová (nestr. za ANO)

ministryně financí v demisi

Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci března 2018 stouply meziročně o 38 miliard na 345,7 miliardy korun. Celkové výdaje stouply o 26,5 miliardy na 329,4 miliardy korun.

Zdroj: Ministerstvo financí
Autor: Ministerstvo financí