Kontroly na nemocenské: postih čeká více než 1800 lidí

Pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) zkontrolovali téměř 79 tisíc lidí na nemocenské. Léčebný režim za první půlrok nedodrželo více než 1800 z nich. Dočasně pracovně neschopné tedy čeká postih: možné zkrácení nebo úplné odejmutí finanční podpory.

Kontrola čekala každého dvanáctého člověka na nemocenské. Dohromady pracovníci OSSZ navštívili 78 714 dočasně pracovně neschopných a udělili 1846 postihů. „Hlavním smyslem kontrol není někoho trestat, ale zajistit, aby čerpání nemocenského nebylo zneužíváno a byla dodržována pravidla, která stanovuje zákon,“ vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve své zprávě.

Nemocenské příspěvky stát vyplácí od 15. dne trvání pracovní neschopnosti a hlavním cílem je nahradit pojištěncům část výdělku, o který dočasně kvůli onemocnění přišli.

Lidé, kterým lékař vystavil neschopenku, mají povinnost dodržovat léčebný režim. Ten určuje i dobu vycházek, které mohou trvat nejvýše šest hodin denně, a to v době od 7 do 19 hodin. Kromě respektování samotného režimu musí pacienti také umožnit případnou kontrolu jeho dodržování.

Svému lékaři proto musí sdělit platnou adresu, na které se budou v době nemocenské nacházet. Dále musí označit byt a zvonek jmenovkou a při kontrole předložit průkaz totožnosti. Pokud kontroloři nemocného na uvedené adrese nezastihnou, musí po písemném oznámení sám kontaktovat OSSZ.

Kdyby se následně prokázalo porušení daného režimu, správní řízení rozhodne o možném postihu. Pojištěnci může být v takovém případě odebrána část finanční podpory, nebo o ni přijde zcela. „Kontrola může být provedena opakovaně, případně i v pozdních hodinách, včetně víkendu či svátku,“ připomíná ČSSZ.

Zneužívání nemocenských příspěvků vede k jejich omezování. To pak představuje problém především pro ty, kteří jsou na tuto formu podpory odkázaní třeba kvůli dlouhodobé nemoci. Stát se snaží zneužívání systému předcházet. Od roku 2013 zaměstnanci například nemají nárok na proplacení prvních tří dnů pracovní neschopnosti vůbec.

Následně má za náhradu mzdy zodpovědnost zaměstnavatel, který pracovníkům poskytuje 60 % z vyměřeného základu mzdy. Získává tím také nárok na kontrolu dodržování léčebného procesu. Pracovníky OSSZ může ale na kontrolu poslat i sám ošetřující lékař.

Stát pak přebírá povinnost vyplácet nemocenskou od 15. dne neschopnosti. Dlouhodobě se snaží najít v poskytování dávek takový kompromis, aby lidi odradil od zneužívání tohoto systému, ale zároveň aby zajistil dostatečnou finanční kompenzaci těm, kteří ji opravdu potřebují.

Senát například letos schválil navýšení příspěvků pro lidi s dlouhodobých onemocněním. Pro ty může vyloučení z trhu práce představovat vážný problém. Od 31. dne budou mít tedy nárok na 66 % a od 61. dne pak dostanou 72 % vyměřovacího základu mzdy.