Na sezonní zemědělské práce přijde příští rok 1500 Ukrajinců. Vláda zjednodušila jejich zaměstnávání

Vláda v pondělí schválila projekt, díky němuž by se mělo zjednodušit zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny v české zemědělské a potravinářské výrobě. Mělo by jít o 1500 lidí. Projekt by měl začít na začátku příštího roku. Cizinci by podle návrhu mohli práci vykonávat od půl do jednoho roku. 

„Cílem opatření je rychlé a efektivní přednostní přijetí žádosti o zaměstnaneckou kartu bez nutnosti registrace v rezervačním systému k podání žádosti,“ uvedlo ministerstvo zemědělství. V materiálu pro vládu také zmínilo, že „sezonní výkyvy potřeby pracovních sil spolu s nemožností obsazení pracovního místa vhodným uchazečem o zaměstnání mají za následek, že roste poptávka zaměstnavatelů po řešení potřebného počtu pracovních sil zaměstnáním pracovníků ze zahraničí“.

Projekt by podle ministerstva neměl narušovat český trh práce. Šlo by o pracovní pozice, které by měly být standardně zveřejněné v centrální evidenci volných pracovních míst, na něž můžou být najímáni držitelé zaměstnanecké karty.

Při výběru pracovníků budou jako garanti působit oborové organizace jako jsou Agrární komora ČR, Potravinářská komora ČR nebo Zemědělský svaz ČR. Projekt počítá s navýšením služebních míst na ministerstvu vnitra o čtyři posty, o jedno místo na ministerstvu zahraničních věcí a o sedm na Státním úřadu inspekce práce.

Cizinci s živnostenským oprávněním v ČR
Zdroj: ČSÚ

Vláda letos v únoru rozhodla, že původně stanovená kvóta zaměstnanců z Ukrajiny bude moci překročit 5000 lidí. Ministerstvo zahraničí od února zvýšilo měsíční kvótu pro přijímání žádostí o pracovní povolení pro Ukrajince z 320 na 400. Po schválení personálního posílení generálního konzulátu ve Lvově, o kterém vláda rozhodla v únoru, se může kvóta zvýšit na 800.

Firmy si přesto stěžují na to, že zaměstnávání Ukrajinců je zdlouhavé kvůli špatně fungujícímu systému a také nedostatečnému personálnímu obsazení konzulátů. To kritizoval i prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. Podle něj se na českých zastupitelských úřadech „dějí lumpárny“, zájemci o práci musí platit podle jeho informací až 1300 eur různým zprostředkovatelům.