Informace o životnosti výrobků by daly zákazníkům informace, ale možná i povinnosti

Pokud by se na výrobku uváděla i jeho životnost, ovlivnilo by to nákupní chování spotřebitelů? Europoslankyně a členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EP Olga Sehnalová (ČSSD) v pořadu Devadesátka ČT24 uvedla, že podle průzkumu Eurobarometru rozhodně ano. Podobný názor zastává i předseda správní rady Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal, jehož sdružení navíc už uděluje značku Životnost plus. 

Video 90’ ČT24 - Jak prodloužit životnost spotřebičů a elektroniky
video

Devadesátka ČT24 o životnosti spotřebičů a elektroniky

Sehnalová uvedla, že podle zmíněného průzkumu by 90 procent spotřebitelů mělo rádo informaci o životnosti výrobku, aby se mohli podle toho rozhodnout. Tedy zda „půjdou“ po nejlevnější variantě, která ovšem stěží vydrží záruční dobu, nebo po značce ne úplně nejlevnější, ale zato s delší životností.

Připomněla i debatu, která na toto téma probíhá v Evropském parlamentu. Zdůraznila, že jejím cílem nyní není žádná směrnice, žádná povinná legislativa, ale případné budoucí doporučení, které by bylo pro výrobce dobrovolné. 

„Možná by to byla pro spotřebitele důležitá informace, možná pro některé výrobce zajímavá konkurenční výhoda,“ řekla europoslankyně. 

Konkrétně by to podle ní znamenalo uvést například informace o tom, jaká je životnost daného výrobků (při určených parametrech užívání), zda výrobek je či není opravitelný a zda má možnost nějakých modernizací. 

Dupal souhlasil s tím, že by to mělo vliv na rozhodování zákazníka. Dodal, že jeho sdružení loni vymyslelo značku Životnost plus, kterou „přidělujeme výrobkům, které jasně a srozumitelně deklarují životnost“.

Jako zahraniční příklad uvedl Japonsko, kde se musí u řady elektrovýrobků životnost deklarovat. Zákazník se tak například dozví, zda má pračka životnost pět nebo patnáct let, ale také to, kdy si musí pozvat servisního technika, aby provedl kontrolu. Dupal tak připomněl, že to nese i nové povinnosti, které nebudou zadarmo, určuje to pravidla chování zákazníka.  

Také generální ředitel Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Radek Hacaperka zdůraznil, že při uvádění životnosti výrobků by se musely nastavit parametry, při jakých bude životnost dodržována. Tedy například při jakém provozu, při jaké údržbě. 

V této souvislosti zmínil i velmi různé současné přístupy zákazníků k používání spotřebičů. Někteří je ošetřují, jiní jen používají. Doplnil také, že k omezování životnosti vedou i zákazy používání některých látek či prvků pro výrobu a vývoj spotřebičů.