ČNB čeká letos i příští rok přebytek veřejných financí

Česká národní banka pro letošní i příští rok zlepšila odhad vývoje veřejných financí. Letos i příští rok čeká přebytek 1,1 procenta hrubého domácího produktu. V předchozím odhadu v únoru počítala letos s přebytkem 0,4 procenta a příští rok 0,8 procenta. Vyplývá to ze shrnutí Zprávy o inflaci, kterou zveřejnila ČNB.

Loni veřejné finance skončily v přebytku 0,58 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což byla jedna z nejlepších hodnot v EU. Ta požaduje, aby deficit veřejných financí byl pod třemi procenty HDP.

Podle vládního Konvergenčního programu by veřejné finance měly až do roku 2020 zůstat v přebytku. Letos by měl podle materiálu přebytek klesnout na 0,4 procenta. V roce 2018 by měl přebytek dále klesnout na 0,3 procenta a následně v roce 2019 stoupnout na 0,5 procenta HDP. Tam by měl zůstat i v roce 2020.

Zlepšovat by se měl podle ČNB i celkový vládní dluh, který je tvořen dluhem vlády a dluhy zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů. Letos by jeho podíl k HDP měl klesnout na 35 procent HDP z loňských 37,2 procenta. Příští rok by měl klesnout dále na 32,8 procenta HDP. Podle kritérií pro přijetí eura by vládní dluh neměl překročit 60procentní hranici. V absolutní výši by dluh měl podle odhadů ČNB rovněž klesat.

I podle Konvergenčního programu by měl podíl vládního dluhu na HDP v následujících letech klesat. Z letos plánovaných 36 procent HDP by měl klesnout v roce 2018 na 35,3 procenta.

Česká národní banka v nové prognóze, kterou představila ve čtvrtek, zlepšila odhad vývoje české ekonomiky v letošním roce na 2,9 procenta z 2,8 procenta odhadovaných v únoru. Pro příští rok ČNB nechala odhad růstu na 2,8 procenta.

Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.

Uložit