Novinka ve veřejných financích: Loni skončily v přebytku 29 miliard

V roce 2016 skončily veřejné finance poprvé v přebytku, a to 0,62 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Přebytek byl 29,3 miliardy korun, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Pro tento rok odhaduje Česká národní banka přebytek veřejných financí 0,4 procenta HDP a v roce 2018 dokonce 0,8 procenta HDP.

V roce 2015 zaznamenaly veřejné finance deficit 0,63 procenta HDP. Zveřejněné číslo je součástí notifikace vládního deficitu a dluhu, které předkládá Evropské komisi každá členská země EU dvakrát za rok.

„Ke zlepšení salda hospodaření došlo na všech úrovních sektoru vládních institucí.“

Český statistický úřad

Ústřední vládní instituce hospodařily loni s deficitem 20,4 miliardy korun, který meziročně klesl o 36,5 miliardy Kč. U místních vládních institucí vzrostl loni přebytek o 18,5 miliardy korun na 44,8 miliardy korun a o téměř tři miliardy na 4,9 miliardy korun byl vyšší i přebytek subsektoru fondů sociálního zabezpečení.

Příjmy státních institucí rostly hlavně díky sociálním příspěvkům a daním

Celkové příjmy sektoru vládních institucí vzrostly meziročně o 1,1 procenta. K růstu příjmů nejvíce přispěl růst příjmů ve formě sociálních příspěvků, důchodových daní a daní z výroby a dovozu.

Video Studio ČT24
video

Ekonom Janíčko: Přebytky se používají na umoření státního dluhu

Naopak klesly příjmy ostatních běžných a kapitálových transferů. „Tento vývoj byl do značné míry spojen s klesajícími příjmy v rámci projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie,“ uvedli statistici.

Méně se investovalo, klesly výdaje za úroky

Celkové výdaje sektoru vládních institucí meziročně poklesly o 1,9 procenta, což jde nejvíce na vrub výdajů souvisejících s investiční aktivitou a klesly také výdaje na úroky. Nejvyšší meziroční růsty byly naopak zaznamenány ve vyplacených dotacích, ostatních běžných transferech a náhradách zaměstnancům.

Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.