Česká ekonomika loni rostla o polovinu pomaleji než o rok dříve

Hrubý domácí produkt Česka byl loni o 2,3 procenta vyšší než v předchozím roce. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Oproti roku 2015 tak došlo ke zpomalení tempa vzestupu, tehdy růst činil 4,6 procenta.

Video Studio ČT24
video

Ekonom Janíčko o HDP v Česku a Německu

K růstu hospodářství přispívaly zejména spotřeba domácností a zahraniční obchod, uvedli statistici. Z rostoucí domácí a zahraniční poptávky podle nich těžila většina odvětví národního hospodářství, zejména zpracovatelský průmysl. Výjimkou bylo stavebnictví, jehož výkonnost byla výrazně nižší než v roce 2015.

Ekonomika ke konci roku rostla srovnatelným tempem jako v předchozím čtvrtletí. Ve 4. čtvrtletí vzrostl hrubý domácí produkt mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 1,7 %. Růst HDP byl podpořen zejména zpracovatelským průmyslem. Na výdajové straně pokračoval trend předchozích čtvrtletí, kdy ve prospěch růstu HDP působily jak stabilně rostoucí spotřeba domácností, tak zahraniční poptávka.

Trh práce byl v roce 2016 pozitivně ovlivněn pokračujícím ekonomickým růstem. Zaměstnanost byla o 1,8 % vyšší než v roce 2015. Ve 4. čtvrtletí se zaměstnanost zvýšila meziročně o 2,1 % a v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,6 %.    

Investiční překvapení?

Ekonomika na konci loňského roku na rozdíl od ostatních zemí regionu (Německa, Slovenska, Polska) nezrychlila, připomněl ekonom Komerční banky Viktor Zeisel. Mezičtvrtletní růst v závěrečném čtvrtletí stagnoval na 0,2 procenta. Dynamika tak výrazně zaostala za odhady analytiků. 

Ze zprávy ČSÚ analytik usuzuje, že negativní překvapení pravděpodobně přišlo od investiční aktivity a tvorby zásob. Investice se v Česku propadly na začátku loňského roku a od té doby se ještě pořádně nerozjely. Na tom se podílí velmi malá připravenost veřejných projektů a pomalý rozjezd financování z nového programového období fondů EU.

„Předpokládáme, že za negativním překvapením do velké míry stála nižší tvorba zásob. Jestli se tato domněnka potvrdí, tak se pro českou ekonomiku nejedná o tak špatnou zprávu. Vývoj zásob je totiž volatilní a nesvědčí tedy o zhoršujícím se fundamentu české ekonomiky.“

Viktor Zeisel

analytik Komerční banky

Meziroční růst HDP ve čtvrtém čtvrtletí skončil pod 2 procenty a patrně půjde o nejnižší meziroční dynamiku v roce 2016, uvedl hlavní ekonom ING pro ČR Jakub Seidler. Přičítá to vlivu vysoké srovnávací základny z minulého roku, kdy akcelerovala investiční aktivita díky dočerpávání EU fondů.

Meziroční růstu hospodářství tak bude podle něho tlačit dolů – stejně jako v předešlých čtvrtletích roku 2016 – meziroční pokles investic. Rozkolísaná investiční aktivita v minulém roce ovlivňovala také mírů dovozu, a tím i příspěvek čistého zahraničního obchodu k růstu HDP. 

„Za celý rok 2016 očekáváme růst HDP ve výší 2,4 procenta, ačkoli dnešní hodnota naznačuje růst spíše ve výši 2,3 procenta. Revize však může stále přinést mírné zvýšení finálního růstu HDP,“ uvedl Seidler. 

Ekonom Moody´s Analytics Martin Janíčko připomněl, že ve zpracovatelském průmyslu stále dominuje výroba aut, obecně strojírenství si vede dobře. Naopak stavebnictví na tom bylo loni hůře než v roce 2015. Zmínil také, že v Německu, na němž je české hospodářství značně závislé, se zvyšuje soukromá spotřeba, která přebírá dříve dominantní úlohu zahraničního obchodu. Růst německé spotřeby by měl mít pozitivní vliv na český export. 

Odhad na letošní rok

Pro letošní rok prognózuje českému hospodářství Evropská komise růst o 2,6 procenta. Zrychlení oproti loňskému roku by mělo nastat díky oživení investic. 

Také ekonom Seidler očekává stejné zrychlení, vyšší rychlost hospodářství by měly podpořit především růst spotřeby domácností a obnovená investiční aktivita. Podobný vzestup očekává i ekonom Janíčko. Považuje ho za reálný, už vzhledem k dynamické spotřebě českých domácností a nízké nezaměstnanosti. Navíc bude pravděpodobně docházet i ke zvyšování platů a mezd.