Zvýšíme letos zaměstnancům platy, tvrdí v průzkumu 80 procent šéfů

Udržet kvalitní pracovníky považuje v roce 2017 za prioritu devět z deseti českých vrcholových manažerů. Celkem čtyři z pěti šéfů se chystají přidávat. Důležitost kvalifikované pracovní síly potvrzuje také to, že ji 69 procent ředitelů považuje za nejdůležitější faktor pro konkurenceschopnost Česka. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu KPMG Puls ekonomiky.

České firmy vidí nedostatek kvalifikované síly jako hlavní překážku pro růst v roce 2017. Za největší problém jej označuje 65 procent respondentů, což je o 12 procentních bodů více než loni. Vnímají ho dokonce jako větší výzvu než souboj s konkurencí.

Podle necelé třetiny společností pak bude bránit růstu obratu i vysoká cena kvalifikované práce nebo novelizace zákonů. Více se také obávají nízké poptávky na lokálním trhu (23 procent) než na exportním trhu (12 procent). Nedostatek lidí bude problém i mezi nekvalifikovanou pracovní silou, a to podle patnácti procent firem.

Důraz na klíčovou roli zaměstnanců je výrazný v mnoha ohledech. Kvalifikovanou pracovní sílu zmiňují české firmy nejčastěji (69 procent) jako nejdůležitější pro konkurenceschopnost země. Při pohledu na sousední země je to důležité i v Polsku (76 procent firem), zatímco na Slovensku označili častěji externí poptávku a nízké výrobní náklady.

Na udržení kvalitních lidí se pak chce v Česku zaměřit devět společností z deseti. I na Slovensku je to vysoký počet – 81 procent firem. Naopak v Polsku to uvedlo 55 procent společností.

„Česko má aktuálně nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Zjištění naší studie potvrzují, že nábor a podpora kvalifikovaných pracovníků je velké téma nejen pro průmyslové podniky.“

Radek Halíček

řídící partner KPMG ČR

V letošním roce se chystá zvýšit počet zaměstnanců 41 procent českých firem, polovina ho neplánuje měnit. V tříletém horizontu už chtějí nabírat téměř dvě třetiny českých šéfů. Vedle zvyšování mezd volají ředitelé také po dlouhodobých opatřeních. Jako prioritní oblast zájmu vlády pro příští tři roky by 43 procent respondentů rádo vidělo vzdělání, vědu a inovace. Podle čtvrtiny z nich by se ministři měli zaměřit na rozvoj infrastruktury. Zajímavý je posun demografie na třetí místo devíti procenty.

Do průzkumu Puls ekonomiky se v září zapojilo 759 vysoce postavených manažerů a manažerek z devíti zemí střední a východní Evropy. Česko zastupovalo 264 respondentů převážně z řad majitelů firem, generálních ředitelů a finančních ředitelů.