Lesy ČR chystají za miliardy nákup pozemků od soukromníků

Státní podnik Lesy České republiky chce po úbytku lesů vydaných v církevních restitucích zvětšit plochu svých lesů. Lesní pozemky hodlá kupovat od soukromých majitelů. Finanční rámec na nákup si podnik nestanovil, mohlo by však postupně jít i o miliardy korun.

Potenciální prodávající vidí Lesy ČR například ve vlastnících, kteří les zdědili, získali v restitucích nebo v těch, kteří se již o les třeba nemohou sami starat.

V roce 2013 Lesy ČR spravovaly 1,3 miliony hektarů státních lesů, tedy asi polovinu všech lesů v zemi. V posledních čtyřech letech v církevních restitucích vydaly 122 tisíc hektarů lesů. Nákup lesů podnik označil za dlouhodobý proces.

Lesy, které by podnik kupoval, by měly mít v ideálním případě výměru přes tři souvislé hektary nebo by měly přímo navazovat na státní lesy.

„Zájem je také o mladší porosty, a to v případě, kdy takové pozemky splní arondační kritéria. Jejich odkoupením se významně sjednotí majetkové držby, ucelí se hranice a scelí státní lesní pozemky.“

Eva Jouklová

mluvčí státního podniku Lesy ČR

 Prodávajícím jsou Lesy ČR připraveny nabídnout spravedlivou cenu v místě a čase obvyklou.

„Prodávající také získá jistotu, že se les nedostane do rukou překupníků, jejichž cílem může být pouze vytěžení dřeva z lesa,“ řekla mluvčí LČR Eva Jouklová. Vlastnictví státním podnikem zaručuje, že nadále půjde o pěstování zdravého lesa podle zásad trvale udržitelného hospodaření, uvedla.