Panama je na cestě zbavit se označení daňový ráj

Panama ve čtvrtek učiní podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) velký krok k ukončení svého postavení daňového ráje. Podepíše mnohostrannou úmluvu o sdílení detailů o zahraničních daňových poplatnících s dalšími vládami. Středoamerický stát čelil začátkem roku kritice kvůli takzvaným Panamským dokumentům.

Panama minulý týden schválila zákony, díky kterým je v pozici, že může podepsat Úmluvu o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech. Země pak bude muset bez podmínek vyměňovat informace s více než stovkou zemí. Podle dohody může Panama také zvolit, že kromě poskytování daňových informací na žádost začne sdílet daňové informace automaticky.

Jako významný daňový ráj se dostala do centra pozornosti veřejnosti na počátku letošního roku kvůli úniku dokumentů, které ukázaly, jak panamská advokátní kancelář pomáhala bohatým a mocným po celém světě vyhýbat se placení daní.

Negativní publicita a hrozba, že se ocitne mezinárodně na černé listině jako nespolupracující daňový ráj, přiměly Panamu jednat, uvedl ředitel oddělení daňové politiky a správy OECD Pascal Saint-Amans.

Dosavadní smlouvy nestačily

V současnosti má země, přes kterou vede důležitý průplav mezi Tichým a Atlantským oceánem, jen hrstku bilaterálních daňových smluv, avšak ještě před únikem dokumentů již některé z těchto zemí ztrácely trpělivost s Panamou, protože adekvátně nereagovala na jejich žádosti o informace.

„Doufáme, že Panama již skutečně obrátila stránku,“ řekl Saint-Amans. To, co vše kryje úmluva, je podle něj „radikální změnou“ v daňovém přístupu Panamy.