Počet podnikatelů v Česku letos stoupl, blíží se milionu

Počet podnikatelů v Česku, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, stoupl a pomalu se přiblížil jednomu milionu. V prvním pololetí 2016 bylo o 15 tisíc podnikatelů více a celkový počet se zastavil na 991 tisících. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Růst nastal až ve druhém čtvrtletí. Loni počet podnikatelů, tedy například soukromých lékařů, umělců nebo zemědělců, stoupl o čtyři tisíce.

Nejvíce podnikatelů je evidováno tradičně v Praze (169 tisíc) a v krajích Středočeském (134 tisíc) a Jihomoravském (110 tisíc). Ze všech osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) stoupl o 8 tisíc na 587 tisíc počet těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní. Počet těch, kteří ji mají jako vedlejší, tedy pro ně podnikání není hlavním zdrojem příjmů, stoupl o 7 tisíc na 404 tisíc.

Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo koncem června 663 tisíc OSVČ, o sedm tisíc více než v roce 2015. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 907 tisíc osob, proti loňsku o tisícovku méně. Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Zbývající živnostníci se pojišťují u komerčních společností, nebo si vytvářejí rezervy pro případ nemoci.

V žádném jiném státě Evropské unie nemají živnostníci na ekonomiku země takový vliv jako v Česku. Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou vůbec největším zaměstnavatelem. Práci u nich našla více než třetina všech zaměstnanců.