Při suchu má pomoci zvláštní fond. Zemědělci jsou z něj rozpačití

V případě nadměrných srážek nebo sucha by zemědělci mohli čerpat peníze z fondu těžko pojistitelných rizik. Jeho vytvoření teď České republice povolila Evropská komise. Přispívat do něj bude jak stát, tak samotní zemědělci. Předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha se ale obává, že zemědělci nebudou mít zájem se do fondu zapojit.

„Účelem fondu je řešit nepříznivé dopady sucha a nadměrných srážek, proti nimž se zemědělci nemohou pojistit,“ řekla mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková.

Do fondu by měli přispívat jedna ku jedné zemědělci a stát. Pokud se peníze ve fondu vyčerpají, bude moci stát navíc přispět obnosem, který do něj zemědělci dali v posledních dvou letech. Maximální rozsah fondu je 14 miliard korun, podpora bude moci fungovat do konce roku 2022, dodala mluvčí.

Účast ve fondu by měla být pro zemědělce dobrovolná. Zapojit se do něj budou moci pěstitelé obilovin, olejnin, okopanin, ovoce, zeleniny, pícnin, luskovin, chmele, vinné révy či zemědělci, kteří hospodaří na trvalých travních porostech či mají rostliny ve školkách mimo les.

Stát by měl začít peníze vyplácet, pokud se kvůli suchu, přívalovým dešťům nebo povodním sníží úroda o 30 procent proti předchozím pěti letům, z průměru se vyškrtne nejlepší a nejhorší rok. Podpora by zemědělcům měla být z fondu vyplacená nejpozději do dvou let od vzniku škody. Žádost o podporu budou muset zemědělci podat do tří týdnů po zjištění škody, u silných srážek nejpozději do dvou týdnů před sklizní poškozených výpěstků nebo porostu.

Pokud zemědělec neuzavřel pojištění, které pokryje alespoň polovinu jeho roční průměrné produkce na mráz, kroupy nebo škody způsobené bouřkami, bude mu podpora snížená o polovinu.

Zemědělský svaz se obává nezájmu

Zemědělci mají podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy však dojem, že buď budou do fondu přispívat a nebudou čerpat, nebo i v případě ztrát na úrodě stejně nedosáhnou na hranici, kdy se peníze začnou vyplácet. 

„Na jižní Moravě říkají, že už dnes tam mají nižší výnosy, takže by to muselo spadnout hodně hluboko. Ostatní říkají, že u nich takové sucho nehrozí. Pokud se do toho nezapojí všichni, tak to nebude k ničemu, tak to vyšumí,“ řekl. Také se mu nelíbí povinnost pojištění i na další rizika kromě sucha, bez kterého zemědělci nedostanou plnou podporu.

Vláda bude jednat o dalších 600 milionech 

Stát letos schválil podporu pro zemědělce, jejichž hospodaření poznamenalo loňské sucho. Zemědělci by měli dostat 600 milionů korun, podpora jim však zatím nebyla vyplacená. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) doufá v rozběhnutí fondu do konce mandátu současné vlády.

Jeho ministerstvo pak chce zemědělcům poškozených suchem přidat dalších 600 milionů korun. O návrhu má rozhodnout příští týden vláda. „Předpokládáme, že peníze zemědělci dostanou v říjnu,“ dodal Jurečka.