OECD doporučuje Česku zvýšit produktivitu a zlepšit veřejné služby

Pro zvýšení životní úrovně Česka doporučila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zlepšit produktivitu práce a poskytování veřejných služeb. Vyplývá to z aktuálního Hospodářského přehledu OECD, o kterém informoval generální tajemník OECD Ángel Gurría. Ten bude hostem pondělních Událostí, komentářů – pořad začíná ve 22:00 na ČT24.

Video Studio ČT24
video

OECD doporučuje Česku zlepšit služby

OECD ve zprávě uvedla, že situace v České republice je podobná jako v řadě dalších zemí, kde růst produktivity od krize zřetelně zaostává za trendem, a brání tak rychlému růstu HDP. Zároveň však musí Česko zlepšit kvalifikaci pracovníků, aby jim mohly růst mzdy.

„Musíme mít schopnost zvýšit produktivitu práce a hlavně v České republice vyrábět výrobky s vyšší mírou přidané hodnoty,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka. Vláda chce také kvůli tomu podpořit vědu a výzkum a posílit spolupráci mezi univerzitami a výrobní oblastí. To by podle OECD mohlo pomoci českým firmám v konkurenceschopnosti a produktivitě.

Doporučení OECD souvisí i s problémem EIA

Organizace dále doporučuje, aby Česko zrychlilo investování do infrastruktury. Zde jsou ale problémy. Ty se týkají nepřipravenosti dopravních staveb a komplikací s evropskou komisí kvůli neuznávání starších posudků staveb na životní prostředí, takzvaným procesem EIA.

Prioritou podle Sobotky nyní bude zlepšení financování malých firem a takzvaných startupů, tedy začínajících podnikatelských projektů. Ministerstvo průmyslu a obchodu v této souvislosti připravuje investiční fond, který by sloužil jako fond rizikového kapitálu, kde by tyto firmy mohly dosáhnout na alternativní financování vůči klasickým bankám, doplnil premiér. Takovýto projekt byl podle něj jedním z konkrétních doporučení OECD.

Dalšího růstu produktivity je podle OECD možné dosáhnout posílením konkurence na tuzemském trhu, vyšší mobilitou pracovní síly a lepším řízením firem. „Růstu úspěšných firem a zániku neproduktivních podniků zřejmě brání nízká mobilita a těžkopádná pravidla úpadku,“ uvádí.

V Česku se žije dobře

Podle OECD je makroekonomická situace v Česku dobrá a stav veřejných financí je celkově uspokojivý. Navíc měnová politika napomáhá hospodářskému oživení. „Ve středním období bude nutná penzijní reforma, která zamezí tomu, aby se výdaje spojené se stárnutím staly neudržitelnou zátěží veřejných financí v případě, že snižování náhradových poměrů přestane být politicky únosné,“ uvádí organizace.

Česko si také velmi dobře vede v kvalitě života, ta je pohledem OECD v mnoha ohledech vysoká. Země se umisťuje nad průměrem OECD v ukazatelích celkové osobní bezpečnosti, rovnováhy práce a volného času, sociálních vazeb i vzdělání a dovedností. Naopak nejvíce za průměrem zaostává v oblasti příjmů, občanské angažovanosti a správy věcí veřejných, bydlení a zdraví.