Češi slaví den daňové svobody téměř o měsíc dříve než země eurozóny

Den daňové svobody nastal v České republice dříve než v zemích eurozóny, ovšem později než je průměr zemí OECD. Den daňové svobody připadá v Česku letos podle výpočtů Liberálního institutu na 2. června, země platící eurem v průměru oslaví tento den 26. června a země OECD jej oslavily v průměru 29. května. Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby veškerý jeho příjem připadá státu.

Nejdříve nastal den daňové svobody tradičně v Jižní Koreji (28. dubna). USA mají letos den daňové svobody 20. května. Ze zemí platících eurem je lepší než Česko Slovensko, Irsko, Estonsko . Lépe je na tom také o jeden den Polsko. Naopak hůře na tom je například Německo, Nizozemí, Francie, Rakousko nebo Finsko.

 

Liberální institut při svém výpočtu vychází z kalkulací Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tato metodika využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích.

Video 90’ ČT24 - Migrace a ochrana hranic
video

Schwarz: Význam dne daňové svobody

Letos tento den začal v Česku o tři dny dříve než loni. Podle předsedy Akademické rady Liberálního institutu Jiřího Schwarze je zkrácení o jeden den dáno přestupností letošního roku a zkrácení o další dva dny je ovlivněno pozitivním ekonomickým růstem.  

K podobnému posunu došlo i v zemích eurozóny. Z toho Schwarz usuzuje, že vliv vlády na posun tohoto data je velmi malý, protože by bylo divné, kdyby vlády koordinovaly své činnosti tak, že by posun činil v průměru dva dny.  Dále uvedl, že ideální den daňové svobody neexistuje, že záleží na tom, jak jsou v jednotlivých zemích nastaveny veřejné rozpočty, systémy sociálního a důchodového zabezpečení, daňová úroveň, svou roli hraje i solidarita a míra přerozdělování.

„Účel tohoto dne je demonstrovat občanům, že daně, které platí, jsou poměrně vysoké … a že prostředky, o kterých rozhodují sami, představují jen o trochu více než polovinu,“ řekl Schwarz. To by mohlo občany motivovat k tomu, aby dbali na úsporné a efektivní vynakládání veřejných prostředků. A také podle toho volili své představitele. 

Podle výpočtů společnosti Deloitte, která využívá jiné metodiky, připadne den daňové svobody letos na 20. června, o dva dny později než loni.