Ušetřit se dá díky dotacím na novém kotli i na zateplení domů

Dotační programy na výměnu kotlů, na stavby či opravy rodinných nebo bytových domů mohou ušetřit žadatelům nemalé částky. Například při stavbě pasivního domu – tedy objektu s nízkou energetickou náročností – může zájemce získat až půl milionu.

Video Události
video

Pasivní bydlení

Jedním z dotačních programů je Nová zelená úsporám, kde jsou vypsány hned tři typy dotací pro rodinné domy a dva typy pro bytové domy, které se vztahují pouze na Prahu.

Žádat se dá o příspěvek na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů a bytových domů, dotaci lze využít na zateplení domu, tedy na výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlahy. Druhá dotace je určená na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Ta může pomoci například stavitelům pasivních domů.   

zateplování domu
Profil

Nová zelená úsporám

Jde o program, který vypisuje Ministerstvo životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Je zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje v rodinných a bytových domech.

Třetí dotace se týká efektivního využití zdrojů energie u rodinných i bytových domů. Vztahuje se na výměnu neekologického zdroje tepla (uhlí, koks, uhelné brikety) za ekologicky šetrné zdroje (biomasa, tepelná čerpadla, plynový kondenzační kotel, instalace solárních termických a fotovoltaických systémů a další). 

Žádost sice elektronická, úřad ale žadatele nemine 

Dotace na rodinné domy byla vypsána loni v říjnu, pro bytové domy v Praze letos v polovině března. Dotační programy skončí buď vyčerpáním dotací nebo 31.prosince 2021. Žadatelem může být vlastník nebo stavitel rodinného domu, může jít o fyzickou i právnickou osobu.  Co se týká bytových domů, žádat může například bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek.

Podání žádosti musí být výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře na webových stránkách. Poté musí žadatel do pěti kalendářních dnů doručit všechny potřebné dokumenty na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Pro ty, kteří nemají přístup k počítači, jsou připraveni pracovníci přímo na pobočkách. 

V rámci dotačního programu na rodinné domy může být celková výše podpory maximálně 50 procent řádně doložených způsobilých výdajů, v rámci jedné žádosti může žadatel dostat dotaci ve výši pěti milionů korun. U bytových domů jsou dotace buď 30 procent nebo 25 procent

Jsou pasivní domy opravdu levnější?

Pasivní domy v České republice zažívaly v minulých letech velký rozvoj. Celkově jich je v tuzemsku téměř 2500. Loni ale klesl jejich podíl ze 7,2 procenta na 4,3 procenta. Jedním z důvodů může být i finančně náročnější stavba pasivního domu.

Dotace na tyto domy se rozdělují podle energetické náročnosti. Domy s velmi nízkou energetickou náročností (měrná roční spotřeba tepla max. 20 KWh/m2 za rok) mohou získat maximálně 400 tisíc korun. Domy, které budou navíc používat obnovitelné zdroje energie (měrná roční spotřeba tepla max. 15 KWh/m2 za rok), mají maximální dotaci ve výši 550 tisíc korun

Kotlíkové dotace v mnoha krajích již skončily

Velký zájem byl na začátku roku o kotlíkové dotace, které byly určeny na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Dotace se dá použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace. Součástí byla i možnost financování nenáročných opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, například dílčí výměna oken či zateplení střechy. 

Kotlíkové dotace byly pro občany otevřeny na krajských úřadech. Mnohé z nich ale mají své první výzvy za sebou. Výše dotace je od 70 do 85 procent, maximální uznatelné náklady jsou 150 tisíc korun. Cena kotlů se pohybuje od 70 až do 360 tisíc korun. U kotle, který stojí zhruba 300 tisíc, může dotace pokrýt až 127 500 korun.  

Ministerstvo životního prostředí poskytne do roku 2020 díky Evropské unii na kotlíkové dotace devět miliard korun. První tři miliardy korun rozdělovaly kraje nyní. Další výzvy pro výměnu kotlů budou následovat v dalším období.