Modrá úsporám bude bojovat proti suchu i povodním

Na podporu funkce krajiny zadržovat vodu vyhlašuje ministerstvo životního prostředí výzvu ve výši 287,5 milionu korun, která je určena primárně právě na opatření k zadržování vody v krajině. „V době narůstajících extrémů počasí způsobených klimatickou změnou nabývá zadržování vody v krajině na významu. Loňský extrémní úbytek vody v ČR jen potvrdil, že vodní zdroje musíme důsledně chránit,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Loňské extrémně suché léto ukázalo, že česká krajina ztrácí svou přirozenou schopnost zadržovat vodu. Na jedné straně tak stoupá riziko každoročních povodní a na druhé straně v letních měsících opakovaně přichází období sucha.

„Toto je tedy další z našich investic do vzniku a obnovy mokřadů, obnovy krajinných prvků pro udržení vody v krajině či investic do systémů hospodaření s dešťovou vodou, které musíme realizovat,“ potvrzuje Brabec.

Zatopené domy na Rychnovsku
Zdroj: ČTK
Autor: David Taneček

Mezi taková opatření zdaleka nepatří jen vodní prvky, jako malé vodní nádrže, tůně či mokřady, revitalizace a realizace přírodě blízkých koryt vodních toků nebo obnova korytotvorných procesů. Velice důležitou roli hraje i realizace travních pásů, průlehů, zakládání a obnova mezí a remízů, vytváření krajinné mozaiky, zlepšení stavu lesních porostů nebo zakládání a obnova územních systémů ekologické stability, biocenter a biokoridorů.

„Doufám, že žadatelé mají v zásobě dostatek dobrých nápadů, aby se evropské peníze skutečně využily tak, aby pomohly naší přírodě a krajině. Zkušenosti z minulého programového období ukazují, že to jde,“ řekl ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny František Pelc.

Program by měli v budoucnu moci využívat i běžní zahrádkáři

Ministerstvo bude peníze posílat také těm, kteří s vodou neplýtvají. Dostanou je i běžní majitelé domů nebo zahrad. Například na domácí nádrž na dešťovou vodu nebo na vybudování zahradního jezírka, které by využívali na zalévání. Ale i vlastníci bytů by mohli dostat peníze na technologie, které v domácnosti umožní úsporu pitné vody.