Spotřeba tepla v zimě vzrostla jen mírně, opakovalo se teplejší počasí

České domácnosti v uplynulé zimě spotřebovaly meziročně v průměru o tři procenta více tepla. Uvádí to Teplárenské sdružení České republiky, jehož členové zásobují teplem přes 1,2 milionu tuzemských domácností. Poslední zima byla jen mírně chladnější, nižší růst dodávek byl podle sdružení dán i dalším zateplováním budov.

„Období velmi mírných zim pokračuje, což se promítá do spotřeby tepla. Poslední zima byla jen nepatrně chladnější než dvě předcházející,“ uvedl ředitel teplárenského sdružení Martin Hájek. Upozornil, že do samotného vyúčtování tepla za loňský rok se promítne pouze část zimy, vývoj teplot v letošním prvním čtvrtletí bude patrný až ve vyúčtování za rok 2016.

„Přestože byl loňský rok z pohledu vytápění mírně chladnější než rok 2014, byl stále teplotně významně nadprůměrný, a proto předpokládáme, že lidé budou v rámci vyúčtování spotřeby tepla dostávat spíše přeplatky,“ podotkl Hájek.

Dva stupně Celsia nad normálem

Ačkoli byl průběh tří posledních zim rozdílný, jejich průměrná teplota se pohybovala vždy skoro dva stupně Celsia nad dlouhodobým normálem, zmínil šéf teplárenského sdružení. „Každý stupeň proti dlouhodobému normálu snižuje spotřebu tepla přibližně o šest procent,“ dodal.

Podle dat sdružení zásobují teplárny, elektrárny, závodní energetiky a plynové kotelny teplem pro vytápění a ohřev vody 1,6 milionu českých domácností. Zhruba 55 procent tepla pro tuzemské byty se v teplárnách vyrábí z uhlí, třetina ze zemního plynu. Dalších přibližně sedm procent tvoří biomasa a čtyři procenta připadají na teplo ze zařízení pro energetické využití odpadů, z topných olejů a druhotných zdrojů energie.