Dotované bydlení dostávají i nájemci bez znevýhodnění, tvrdí kontrolní úřad

Státem dotované byty jsou pronajímány také lidem bez sociálního či zdravotního znevýhodnění. Ministerstvo pro místní rozvoj přitom využívání dotovaných bytů nesleduje. Tvrdí to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Kritizuje rovněž výdaje ministerstva na zvýhodněné hypotéky pro mladé. 

Kontrolní úřad zjistil, že koncepci podpory bydlení za víc než dva miliony korun pro Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) zpracovala externí firma, když tato problematika je přitom téměř jedinou náplní práce fondu.

„Koncepce ale neobsahuje ukazatele, podle kterých by bylo možné hodnotit, jestli se cíle v podpoře bydlení daří plnit,“ uvedl NKÚ. 

Na podporu výstavby 9453 bytů pro lidi se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) přidělilo téměř 4,9 miliardy korun.

„Žadatelé o dotace na byty pro znevýhodněné lidi nemusí prokazovat, zda jsou v dané lokalitě byty opravdu potřeba. A když už podporu získají, ministerstvo pro místní rozvoj nesleduje, zda byty opravdu využívají sociálně či zdravotně znevýhodnění nájemci.“ 

Nejvyšší kontrolní úřad

Ze zprávy o dotovaném bydlení

Ministerstvo ale upozorňuje, že letos dojde k revizi koncepce bydlení. Kritizovaná koncepce podpory bydlení zadaná externí firmě vznikla v roce 2011, uvedla mluvčí ministerstva Veronika Vároši.

Pro období od letošního roku do roku 2020 vytvořilo ministerstvo novou programovou dokumentaci. „Například jakákoli nová výstavba sociálních bytů je od roku 2016 vázána na věcné zdůvodnění záměru a na analýzu potřebnosti bytů v dané lokalitě,“ dodala mluvčí.

Komu jsou byty pronajímány

Kontroloři úřadu při prověrce devíti náhodně vybraných projektů zjistili, že příjemci dotace z celkem 71 nových či zrekonstruovaných bytů 18 pronajali lidem, kteří nespadají do cílové skupiny.

Jeden z kontrolovaných příjemců například z devíti bytů pronajal pouze jeden byt znevýhodněnému nájemníkovi, i když uváděl, že všechny byty pronajal lidem z cílové skupiny, uvedl kontrolní úřad. U tří příjemců odhalila kontrola také podezření na porušení rozpočtové kázně za více než 8,5 milionu Kč. Jeden z příjemců například získal od MMR dotaci o více než 100 tisíc korun vyšší, než kolik projekt stál.

Nová pravidla mají podle ministerstva znesnadňovat pronájem bytů jiným než sociálně znevýhodněným lidem. „Od letošního roku musí příjemce dotací periodicky hlásit a zdůvodňovat obsazenost bytů včetně sociální struktury obyvatelstva,“ popsala Vároši.

Na úředničinu šlo víc peněz než na příspěvky

U zvýhodněných hypotečních úvěrů pro lidi do 36 let zaplatilo MMR bankám za administraci víc, než kolik vyplatilo na příspěvcích lidem, tvrdí kontrolní úřad.

Zjistil, že v letech 2011 až 2015 neposkytovalo ministerstvo příspěvek na hypotéky novým žadatelům a banky dostaly víc než 37 milionů korun za administraci klientů, kteří na příspěvek nemají kvůli nízkým úrokovým sazbám nárok.