Česko dostalo loni od Bruselu víc, než mu poslalo - o 152 miliard

 Celkem 151,8 miliardy korun v plusu - tak pro Českou republiku skončila v loňském roce takzvaná čistá pozice, tedy rozdíl mezi příjmy z Evropské unie a odvody do ní. Loňský výsledek je tak nejvyšší od vstupu Česka do EU, píše ministerstvo financí.  

Video Studio ČT24
video

Česko dostalo od EU víc, než jí poslalo

Česko loni obdrželo z unijního rozpočtu 193,7 miliardy korun a odvedlo do něj 41,9 miliardy korun. Zůstalo tak stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.

Klíčovou úlohu v konečném výsledku sehrály podle ministerstva i příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, které činily 157,4 miliardy korun. Další významnou položku příjmů představovaly prostředky na Společnou zemědělskou politiku za 31 miliard korun.

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí

„Za významně pozitivní čistou pozicí České republiky k evropskému rozpočtu v posledním roce stojí zejména zrychlené čerpání z fondů politiky soudržnosti, naopak odvody do evropského rozpočtu se zvyšují postupným tempem.“

Ministerstvo financí

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak Česká republika zaplatila do rozpočtu EU 429,2 miliardy korun a získala z něj 990,4 miliardy korun - dosud tak Česko obdrželo z Bruselu o 561,2 miliardy korun více, než do něj odvedlo.