Ministerstvo práce by o měsíc prodloužilo výplatu podpor starším 50 let

Ministerstvo práce navrhuje o jeden měsíc prodloužit vyplácení podpory v nezaměstnanosti lidem nad 50 let. Vyplývá to z návrhu novely o zaměstnanosti, kterou na svém webu zveřejnila vláda. Chce také zmírnit pravidla pro absolventy bez práce, aby jich na podporu dosáhlo víc. Podle propočtů by to celkem mohlo ročně stát kolem 870 milionů korun.

Nezaměstnaní od 50 do 55 let mohou v současnosti podporu pobírat osm měsíců a lidé bez práce nad 55 let pak jedenáct měsíců. Mladší padesáti let ji dostávají pět měsíců a podle návrhu ministerstva by se neměla měnit. Průměrná podpora loni v říjnu činila 6375 korun.

Díky prodloužení budou mít podle vedení resortu uchazeči o zaměstnání delší dobu prostředky na své zajištění. Prodloužení vyplácení na devět a dvanáct měsíců by ročně podle propočtů ministerstva stálo kolem 450,4 milionů korun. O měsíc delší bylo období podpory už před rokem 2009, a to u všech věkových kategorií.

V prvních dvou měsících se vyplácí 65 procent průměrného čistého výdělku, další dva měsíce polovina a zbytek času 45 procent. Pokud člověk odešel z práce bez vážného důvodu sám, dostává celou dobu 45 procent. Maximální měsíční částka činí 0,58násobek průměrné mzdy, letos by to mělo být 15 024 korun.

Místo dvanácti měsíců by absolventům měla stačit polovina

Absolventi škol mají na podporu nárok tehdy, pokud v posledních dvou letech celkem aspoň 12 měsíců odváděli sociální pojištění. U absolventů navrhují autoři zavedení takzvané náhradní doby, která by trvala šest měsíců. Pokud absolvent vysoké školy například ve čtvrtém a pátém ročníku odpracoval v létě vždy tři měsíce na brigádách a platil odvody, mohl by nejspíš podporu získat. Resort výdaje spočítal na 323,1 milionu korun.

„Zavedení nové náhradní doby zaměstnání - doby trvání soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání podle zákona o důchodovém pojištění v délce nejdéle šest měsíců umožní úzké skupině uchazečů o zaměstnání snazší přístup k podpoře v nezaměstnanosti,“ uvedlo ministerstvo.

Rozsáhlá novela má upravit také agenturní zaměstnávání, zvýšit příspěvky zaměstnavatelům na postižené pracovníky, prodloužit vyplácení příspěvků na společensky účelná místa z jednoho roku na dva roky či zavést elektronickou evidenci takzvaného náhradního plnění, tedy odběru výrobků a služeb od postižených místo jejich zaměstnávání. Změny, které by zákon přinesl, by si ročně z rozpočtu vyžádaly stamiliony navíc. Ministerstvo práce dalo návrh k připomínkám jen resortu financí, který má na posouzení deset pracovních dní.