Zemědělci se obávají, že je boj s emisemi připraví o krávy

Skot je jedním z hlavních producentů metanu, takže snahy omezovat emise skleníkových plynů by mohly vést ke snižování jejich počtu, například krav. Podle Zemědělského svazu ČR by to mohlo mít dopad na živočišnou výrobu.

Evropská unie se zavázala, že do roku 2030 sníží emise proti úrovni z roku 1990 nejméně o čtyřicet procent. Dopady tohoto plánu na české chovatele ale zatím podle předsedy svazu Martina Pýchy nejsou známé. Svaz tak požaduje, aby ministerstvo zemědělství k možným dopadům zpracovalo analýzu.

Zatím podle Pýchy není jasné, jak se vůbec mají jednotlivé obory na snižování produkce plynů podílet. „Jestliže nastavujeme dotace, abychom zvýšili stavy zvířat, a tohle šlo proti tomu, tak je to vážný problém,“ podotkl předseda. Podle něj navíc hrozí, že se pro snižování stavů skotu budou brát v úvahu pouze počty zvířat ve velkých chovech, nikoliv na celý stát, což by bylo pro ČR nevýhodné.

V ČR převažují velkochovy, krav za dvacet let výrazně ubylo

Stavy krav přitom dlouhodobě zažívají úbytek. Skotu v Česku od vzniku státu ubylo o víc než čtyřicet procent. Podle čísel Českého statistického úřadu se počet kusů snížil z 2,5 milionu v roce 1993 na letošních 1,4 milionu kusů. Oproti loňskému roku se ale počty o několik desítek tisíc zvedly.

V Česku převažují velkochovy, zatímco ve většině ostatních zemí EU se dobytek chová spíš na menších farmách. Podle aktuální Zprávy o stavu zemědělství měly více než milion kusů skotu na svých hospodářstvích právnické osoby. Přitom 71 procent z celkové výměry zemědělské půdy obhospodařované právnickými osobami tvořily podniky o velikosti nad 1000 hektarů.

Pýcha upozornil, že závazkem čtyřicetiprocentního snížení emisí navíc plány na omezování nekončí. Evropští ministři životního prostředí totiž odsouhlasili, že v Evropě do poloviny století omezí emise o 80 až 95 procent.

První polovinu prosince Paříž hostí mezinárodní klimatickou konferenci, na níž budou světoví politici a odborníci řešit, jak udržet globální oteplování pod hranicí dvou stupňů.