Nad daňovým přiznáním stráví česká firma 405 hodin. Slovenská jenom 188

Jeden z časově nejnáročnějších daňových systémů – takový je výsledek Česka ve studii Světové banky a poradenské firmy PwC o náročnosti placení daní a celkovém daňovém zatížení. Tuzemské podniky musí věnovat daňovým přiznáním a plnění všech daňových předpisů v průměru 405 hodin ročně. V žebříčku všech zemí Česko ve srovnání s loňskem spadlo ze 119. na 122. místo.

Celosvětově stráví firmy v průměru daňovými záležitostmi 261 hodin ročně – pořadí v žebříčku nicméně neurčuje pouze časová náročnost, ale také daňové zatížení jako takové. Často tak některá země předběhne v pořadí jinou, i když její podnikatelé stráví nad daněmi více hodin.

Nejjednodušší daňové systémy na světě mají Katar (41 hodin), Spojené arabské emiráty (12) a Saúdská Arábie (64). Ve středoevropském regionu je Česko nejhorší – na 58. místě jsou Poláci (278 hodin), Němci s 218 hodinami na 72. místě, Slováci se 188 hodinami na 73. pozici, Rakušané na 74. místě (166 hodin) a Maďaři na 95. místě (277 hodin). Nejhorší pak byla Bolívie (1025).

„Daňový systém je obecně složitejší, ale nedomnívám se, že by byl složitější ve srovnání s okolními členskými státy EU, například se Slovenskem, Polskem nebo s Rakouskem. Takže já se s touto analýzou neztotožňuji.“

Martin Janeček

generální ředitel Generálního finančního ředitelství

Skoky v žebříčku díky reformám

Studie ukázala, že celosvětově byly dvě nejběžnější daňové reformy jednak možnost elektronického podávání daňových přiznání a pak samotné placení daní.

„Společným jmenovatelem daňových reforem nebo jen drobných změn směřujících k přívětivějšímu daňovému systému v řadě zemí jsou letos digitální technologie. Příkladem je i Česká republika, kde se podařilo snížit čas potřebný ke splnění daňových povinností.“

Peter Chrenko

partner pro otázky daňové politiky a správy daní v PwC Česká republika

Peter Chrenko z PwC Česká republika sice připouští, že čas strávený nad daněmi se i v Česku snížil, zároveň ale zmiňuje plánované kontrolní hlášení nebo elektronickou evidenci tržeb – mechanismy, které by měly být zavedeny v příštím roce a jež zároveň představují další navýšení časové náročnosti ke splnění daňových povinností.

Video Ekonomika ČT24
video

Janeček: Nemyslím si, že je český daňový systém složitější než v okolních státech EU

Daně jsou vyšší

Ve srovnání s loňskou studií v Česku daňové zatížení modelové firmy vzrostlo. Podíl všech daní a odvodů na zisku, které musí zaplatit, se zvýšil na 50,4 procenta z 48,5 procenta. Celosvětový průměr je 40,8 procenta.