Čechů, kteří spoří na důchod, ubývá

U penzijních společností spořilo na konci letošního září na důchod 4,751 milionu účastníků, což bylo o 119 tisíc méně než na konci loňského roku. Počet klientů v transformovaných fondech klesl o 220 tisíc na 4,34 milionu, ve fondech účastnických naopak stoupl o 102 tisíc na 331 tisíc. Informovala o tom Asociace penzijních společností ČR.

Je tak patrný pokračující pokles počtu účastníků penzijního připojištění v transformovaných fondech, které jsou uzavřeny a nové účastníky už nepřijímají. Oba typy fondů jsou součástí takzvaného třetího pilíře.

Nevýznamně na 84 555 vzrostl počet účastníků spoření v důchodových fondech druhého pilíře, jejichž existence bude podle vládního návrhu zákona ukončena k 1. lednu 2016. Vstup nových účastníků byl do nich zamezen ještě dříve.

Úpravy třetího pilíře ho můžou zatraktivnit

„Je dobře, že poslanci schválili úpravy třetího pilíře, které ho mohou pro lidi zatraktivnit. Zvlášť zafixování věku pro výplatu na 60 let, možnosti vyšších daňových odpočtů nebo osvobození od daně z výnosů při výplatě alespoň desetileté penze, jsou úpravy, které produktu pomohou,“ uvedl prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop.

Pozitivní úpravou je podle něj i snížení administrativní zátěže pro distributory a možnost vyplácet jim vyšší provize. V posledních letech se totiž právě kvůli nízké motivovanosti prodejců doplňkové penzijní připojištění rozšiřovalo mezi lidi méně a nedostávali o něm informace tak často jako o jiných produktech.

Každé čtvrtletí ubývaly ve třetím pilíři desítky tisíc účastníků

Kvartálně tak ve třetím pilíři ubývalo v průměru mezi 40 a 50 tisicí účastníky, kdy nárůst nových účastníků nestačil pokrývat přirozený úbytek vznikající nárokem na výplatu dávek v transformovaných fondech. V uplynulém čtvrtletí se tempo úbytku snížilo, ve třetím pilíři ubylo necelých 37 tisíc účastníků.

Penzijní společnosti koncem září spravovaly ve svých fondech účastníkům 344,7 miliardy Kč (z toho v transformovaných fondech 333,3 miliardy Kč, v důchodových fondech 2,8 miliardy Kč a v účastnických fondech 8,6 miliardy Kč).

Zaměstnavatelé přispívají na penzijní připojištění průměrně 700 korun

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo na konci třetího čtvrtletí ke svému penzijnímu připojištění nebo doplňkovému penzijnímu spoření celkem 932 tisíc účastníků, tedy pětina z celkového počtu. Průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 696 Kč měsíčně a na doplňkové penzijní spoření 801 Kč měsíčně.

Skladba majetku v transformovaných fondech penzijních společností se výrazně nezměnila. Převažovaly z 87,5 procenta dluhopisové investice, 1,6 procenta činily akcie a podílové listy, 6,5 procenta bylo uloženo na účtech u bank a 4,4 procenta připadlo na ostatní investice. Transformované fondy hospodařily se ziskem celkem 2,595 miliardy Kč.