V případě krachu cestovky by její klient měl dostat plnou náhradu

Pojišťovny by měly hradit nároky klientů při úpadku cestovní kanceláře v plné výši. Rozhodla o tom sněmovna, když schválila upravenou novelu zákona o podmínkách podnikání v cestovním ruchu. Cestovní kanceláře budou moci podle předlohy nahrazovat pojištění proti úpadku bankovní zárukou. Pojišťovny s povinností hradit nároky klientů i nad sjednaný limit nesouhlasí a Asociace cestovních kanceláří varuje, že novela může vést v budoucnu i k žalobám cestovek na stát o náhradu škody či k odchodu cestovek do zahraničí.

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Justin Foulkes

Pojišťovny už pohrozily, že ukončí pojišťování cestovních kanceláří proti krachu, když bude novela, která nyní míří k posouzení do Senátu, platit. Návrh ale kritizují i cestovní kanceláře. Bez pojištění totiž budou muset buď skončit, nebo odejít do ciziny.

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO) poukazovala na to, že případy, kdy pojišťovny nevyplatily plné náhrady, neodpovídají praxi běžné v unijních zemích. Upozornila na letošní rozhodnutí Ústavního soudu, který potvrdil, že klient má nárok na plné vrácení peněz bez ohledu na limit pojištění. Pojišťovny budou dostávat dostatek informací o hospodaření cestovních kanceláří a budou moci určit správný limit, zdůraznila Šlechtová.

„Oceňujeme snahu o zvýšení ochrany spotřebitele, ale musí mít takový limit, aby byla realizovatelná,“ oponoval místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek . Bankovní garance podle Kalouska nebude fungovat, protože ji nikdo nedá neomezenou.

„Cestovní kanceláře budou muset svou činnost ukončit, nebo přesunout do zahraničí.“

Miroslav Kalousek

místopředseda TOP 09

Člen prezidia Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura (SPD) s Kalouskovými obavami na základě průzkumu mezi členskými cestovními kancelářemi nesouhlasil. „Přestaňte nám předvádět lobbing pojišťoven,“ řekl. Vyjádření pojišťoven nepokládá Okamura za relevantní, žádné jejich oficiální písemné vyjádření v tomto smyslu podle něho neexistuje. Zjišťují prý ale, zda budou cestovní kanceláře skládat spoluúčast, což podle Okamury není problém.

Před ustanovením ale varovala i Jana Fischerová (ODS), která odkazovala na stanovisko konkurenční Asociace cestovních kanceláři ČR, a její stranický kolega Petr Bendl, jenž mluvil o „mazání schodů“ českým cestovním kancelářím. Cestovní kanceláře podle Fischerové nebudou schopny pojištění sjednávat. „Ochrana spotřebitele funguje,“ soudí Fischerová. Její návrh na vypuštění sporné pasáže sněmovna neschválila. A nepochodil ani Vojtěch Filip (KSČM) s návrhem vrátit předlohu do výboru kvůli údajnému rozporu s občanským zákoníkem. Filip upozorňoval na cestovní agentury, jež podle něho mohou spotřebitele ohrožovat.

Limit pojistného plnění bude takový, aby pokryl všechny nároky zákazníka

Zpravodajka předlohy Martina Berdychová (ANO) vzhledem k verdiktu Ústavního soudu stáhla svůj návrh, jenž by omezil odpovědnost pojišťoven v případech, kdy nemohly vědět, že pojistné plnění nepokryje celé riziko. Limit pojistného plnění bude tedy takový, aby v případě úpadku cestovní kanceláře pokryl všechny nároky zákazníků.

V novele nebude ani původně navrhovaný minimální čtyřmilionový limit pojištění pro cestovní kanceláře, které nabízejí zájezdy leteckou dopravou, a milionový limit pro kanceláře prodávající například autobusové zájezdy. Hranice zůstane na 30 procentech plánovaných tržeb z prodeje zájezdů. 

Video Při krachu cestovky pojištění v plné výši
video

Při krachu cestovky pojištění v plné výši, rozhodli poslanci

Při krachu cestovky pojištění v plné výši, rozhodli poslanci

Ekonomika ČT24: Jak se na zákon dívají cestovky a pojišťovny?

Norma i po úpravách stanoví, že cestovní agentury budou muset u prodávaných zájezdů nově uvádět, která cestovní kancelář zájezd organizuje. Cestovní kanceláře budou muset předkládat pojišťovnám před uzavřením smlouvy mimo jiné údaje o hospodaření a počtu zájezdů. Schválený pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu počítá i s dalším pravidelným informováním pojišťoven. Cestovní kanceláře jim budou muset každý měsíc dodávat údaje o počtu cestujících a prodaných zájezdů, o celkové ceně prodaných zájezdů a o výši záloh a tržeb za zájezdy a za poukazy na ně.

Pokud ministerstvo pro místní rozvoj zjistí, že cestovní kancelář nesplnila některou ze zákonných povinností vůči pojišťovně, vyzve ji podle předlohy k nápravě nebo jí bude moci zakázat uzavírat nové smlouvy v případě, pokud by porušení povinnosti mohlo ohrozit zájmy zákazníků.

Asociace cestovek varuje: Mohou začít padat žaloby

Asociace cestovních kanceláří však varuje, že schválená novela zákona o podnikání v cestovním ruchu může vést v budoucnu i k žalobám cestovních kanceláří na stát o náhradu škody či k odchodu cestovek do zahraničí.  Podle ní předkladatel zákona  nedomyslel situaci, co nastane, pokud pojišťovna vypoví cestovní kanceláři smlouvu. Ta nebude smět zájezdy pořádat a klienti, kteří si zájezd zakoupili před vypovězením pojištění, tak o něj podle asociace přijdou.

Cestovka v takovém případě utrpí významnou ztrátu a může i zkrachovat, přestože její hospodaření bylo v dobré kondici. „Jedna z možností, jak se s takovou situací mohou cestovní kanceláře vyrovnat, bude žaloba na stát o náhradu. Jiná možnost bude odchod do zahraničí a využití mnohem měkčích podmínek v zahraničí a na našem trhu pak budeme působit jen jako agentury,“ řekl místopředseda asociace Jan Papež.

Návrh novely sice podle něj obsahuje také institut bankovní garance, ale natolik nepromyšleně, že ji nelze v praxi vůbec realizovat, neboť bankovní garance nemůže znít na neohraničenou částku. Podle asociace je navíc změna dosavadní praxe de facto zbytečná. V horizontu dvou let bude nutné vzhledem k nové směrnici EU znovu celý zákon přepracovat.

Pojišťovny: Asi přestaneme tento typ poskytovat

Česká asociace pojišťoven upozornila, že za těchto podmínek její členové nebudou schopni produkt nabízet. „Novela principiálně podkopává základy pojištění a také odporuje jiným normám, které jsou již v platnosti,“ uvedla mluvčí pojišťovny UNIQA Eva Svobodová. Pokud bude tato novela přijata, Česká podnikatelská pojišťovna bude muset postupně ukončit pojištění insolvence CK, doplnila mluvčí ČPP Renata Čapková.

Pojistitelé jsou podle Svobodové nabádáni k tomu, aby kryli riziko bez limitu. To prý popírá základní princip pojištění, kde vše musí být měřitelné. Vedle toho by takový postup měl automaticky znamenat sankci od České národní banky jako dozorového orgánu pojišťoven, která hlídá, zda se pojišťovny chovají „bezpečně“ a tento princip převzetí vyčísleného rizika ctí, uvedla Svobodová.

Také ERV Evropská pojišťovna tvrdí, že by musela přestat tento druh pojištění poskytovat. „Pokud by teoreticky došlo k tomu, že bychom toto pojištění dále nabízeli, museli bychom ho výrazně zdražit, což by CK pravděpodobně promítly do zdražení cen zájezdů,“ upozornil Vladimír Divoký z ERV pojišťovny.