Brusel chystá nová opatření, například jednotné firemní bankroty

Evropská komise chystá opatření, která mají vést k vytvoření "unie kapitálových trhů". Navrhované změny by měly mimo jiné zlevnit uvádění akcií na burzu, umožnit celounijní penzijní produkty a zahájit sjednocování pravidel pro firemní bankroty. Podle agentury Reuters to plyne z dokumentu, který vypracoval odbor pro finanční služby.

Unie kapitálových trhů by podle komisaře Jonathana Hilla měla trhy posílit tak, aby na nich mohly firmy získávat více zdrojů, a tím přispět k hospodářskému růstu. 

Hillův odbor tak navrhuje "radikální modernizaci" pravidel pro vydávání prospektů, které musejí firmy předkládat před vstupem na burzu. Komise také "zahájí práci na projektu vytvoření celoevropského trhu pro soukromé penzijní produkty". Akční plán rovněž zahrnuje kroky k odstranění bariér pro celounijní trh investičních fondů.

Komise podle dokumentu zahájí přípravné práce na "směrnici pro minimální harmonizaci určitých aspektů insolvence". Má být založena na společných principech a minimálních pravidlech, která omezí rozdíly mezi regulací bankrotů v jednotlivých zemích.

Dokument by měl Brusel zveřejnit na konci září.