Katastry zablokovaly desítkám tisíc lidí nemovitosti. Kvůli dělení firmy O2

Praha - Kvůli nově vzniklé telekomunikační firmě Cetin katastrální úřady zablokovaly lidem desítky tisíc nemovitostí. Důvodem je převod věcných břemen z operátora O2 na odštěpeného nového majitele telekomunikačních sítí. Celý proces by měl být dokončen v druhém červencovém týdnu.

„Tento proces je ze zákona nutný krok v důsledku vzniku nové společnosti Cetin a znamená pouze změnu identifikace oprávněné osoby v katastru. Vše probíhá v souladu se zákonem a nejsme bohužel schopni jej zkrátit nebo se mu vyhnout,“ uvedl ředitel právní divize Cetinu Petr Prouza. Podle Prouzy může někoho vyznačení 20denní plomby v listu vlastnictví u jeho nemovitosti vylekat, ale obavy jsou zbytečné, vlastník nemovitosti se v tomto případě nemění.

Cetin vznikl k 1. červnu odštěpením od společnosti O2 a je provozovatelem telekomunikační infrastruktury. Proto na ni přešla i práva a povinnosti z věcných břemen, které byly v minulosti smluvně zřízeny ve prospěch O2 kvůli umístění a provozování telekomunikačního vedení. Tato břemena se musí přepsat ve všech příslušných listech vlastnictví.

O2 bude dál poskytovat telekomunikační služby koncovým zákazníkům, bude vlastnit mobilní frekvence a také dceřiného mobilního operátora na Slovensku. Do nově vytvořené firmy Cetin přejde infrastruktura, tedy pevné sítě, mobilní vysílače a datová centra.


Rozdělení telekomunikační firmy prosadila finanční skupina PPF Petra Kellnera, která v O2 vlastní téměř 85 procent akcií. Minoritní akcionáři, kterých se na valné hromadě sešlo rekordních více než 700 (tedy trojnásobek obvyklé účasti), byli z velké části proti. Od rozdělení si vedení společnosti slibuje efektivnější fungování obou částí – O2 by měla pružněji reagovat na požadavky trhu, Cetin zase poskytovat ve větší míře služby infrastruktury dalším zájemcům a investovat.