Insolvenčním řízením v Česku nikdo moc nevěří

Praha - Výtěžnost insolvenčních řízení v Česku je žalostně nízká, dosahuje sedmi procent, vyplývá z analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) a InsolCentra. Smyslu insolvenční procedury tak v Česku nevěří podle AMSP už nikdo: dlužníci, věřitelé ani stát. Analýza totiž zároveň popírá tvrzení Světové banky, podle které je průměrné uspokojení věřitelů v Česku 65 procent.
Insolvenční řízení je málo účinné
Zdroj: ČT24
Video Věřitelé dostanou od dlužníka v insolvenci sedm korun z každé stovky
video

Věřitelé dostanou od dlužníka v insolvenci sedm korun z každé stovky

Věřitelé dostanou od dlužníka v insolvenci sedm korun z každé stovky

eko, 17.6.2015

Ekonomika ČT24: Proč stát nevyužívá insolvence?

Nejhůře v porovnání úspěšnosti bank, státu a ostatních věřitelů dopadají státní orgány. „Jestliže je běžný živnostník, který nemá k dispozici štáby vymáhacích úředníků ani vlastní legislativu, výrazně úspěšnější než státní orgány, signalizuje tento stav selhávání státní správy v oblasti vymáhání pohledávek,“ uvádí analýza.

A v 58 procentech insolvenčních řízení dokonce nedostanou věřitelé ani korunu.


Naprosto minimální je uspokojení nezajištěných věřitelů, tedy věřitelů bez zástavních práv, jejichž výnos ve výši 2,5 procenta zpravidla nepokryje ani jejich náklady na vymáhání v rámci insolvenčních řízení. Ve svém důsledku to znamená, že věřitelé v současnosti v podstatě rezignují na jakoukoliv účast v insolvenčních procesech, uvádí analýza.

  • „Je nepochybné, že současný stav výtěžnosti insolvenčních řízení je neudržitelný. Insolvence ztrácí jakýkoliv smysl a soudná firma raději nechá pohledávku jako nedobytnou, než aby se pracně pokoušela získat nějaký efekt z konkurzu. Docílili jsme paradoxně toho, že insolvenční proceduře nevěří dlužníci, věřitelé ani státní orgány,“ uvedl předseda AMSP Karel Havlíček.

Chyba přitom podle něj není v zákoně, ale v liknavosti všech aktérů, zejména potom státu. Například finanční úřady podle studie nezajišťují včas majetek dlužníků, ač tak mohou učinit svými výměry. Jejich vymáhání prostřednictvím vlastních exekucí je neefektivní. Zarážející je podle studie i to, že finanční úřady až na výjimky nepodávají insolvenční návrhy. Přitom nedoplatky daní, zdravotního a sociálního pojištění dosahují již více než dvojnásobku deficitu státního rozpočtu.  

Počet firemních insolvencí v České republice loni klesl o 40,8 procenta na 3563 případů.


„Z analýzy je jasně vidět, že nelze ukázat na jednoho viníka. Selhává insolvenční proces jako celek. Pokud právu nevěří ani státní orgány, měli bychom začít bít na poplach. Namísto nahodilých změn musí stát konečně přijít s jasnou koncepcí řešení, které bude založeno na reálných datech,“ dodala jednatelka společnosti InsolCentrum Jarmila Veselá.

Vývoj počtu insolvenčních návrhů
Zdroj: ČT24

„Co je nejhorší - stát ani nepodává návrhy na insolvenční řízení s odůvodněním, že to stojí 50 tisíc. Důsledky jsou takové, že kumulované nedoplatky za loňský rok činily 111 miliard korun českých,“ uvedla jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá.

Podle ředitelky Odboru vymáhání na Generálním finančním ředitelství Barbory Bubeníčkové totiž stát považuje jiné nástroje za efektivnější. Konkrétně zmiňuje daňovou exekuci.