Reklamy na internetu přibývá, ale lidem stále více vadí

Sedm milionů Čechů využívá internet, jak vyplývá z posledního průzkumu NetMonitor. Firmy zároveň čím dál častěji dávají reklamu na web. Loni investovaly přes 14 miliard korun, což je asi o deset procent víc než v roce 2013. Zároveň ale roste počet lidí, které reklama na internetu obtěžuje.

„Teď vám navěsím čtyři elektrody na čelo.“ Tak vypadá příprava na testování účinků reklamy. Čidla je potřeba dát kromě hlavy také ještě na zápěstí, prsty, na ucho a kolem hrudníku. Když jsou všechny přístroje nastavené, spustí se na obrazovce video nebo třeba blikající inzerát. Jednotlivé senzory a elektrody měří aktivitu mozku, tep a dýchání. Za jednu vteřinu zaznamenají až 32 údajů." Součástí je i oční kamera, díky které je vidět, na co se respondent zaměřoval. Ze všech hodnot se dá vysledovat, jaké emoce reklama vyvolala.

Testování účinku reklamy
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Z podobných měření vyplývá, že za posledních pět let se zdvojnásobil počet lidí, které obtěžuje reklama na internetu. „Během těch pěti let podstatně stoupl objem těch agresivnějších formátů reklamy. To znamená reklama, která vyjíždí na lidi, bliká na ně,“ vysvětluje důvod ředitel výzkumné společnosti Martin Petrášek.

Podle prezidentky České marketingové společnosti Jitky Vysekalové obecně platí, že čím více je reklamy, tím více lidem vadí. A platí to jak pro klasickou reklamu, tak pro různé formy reklamy na internetu. „Lidem nejvíce vadí automaticky vyskakující okna, překrývání základního obsahu, hlučná reklama,“ říká. Na druhou stranu ale upozorňuje, že jedna věc je to, co jim vadí, a druhá, když se pak zjišťuje, zda se na základě toho řídí či něco podle ní kupují, tak je to trochu jiné. „Říkají, že se podle reklamy na internetu rozhodují čím dál tím méně,“ konstatuje Vysekalová.

Internetová reklama obecně podle Vysekalové také více působí na mladší generaci, vzhledem k jejich častému pobytu na sociálních sítích. Vysvětluje, že mladí tak dělají řadu věcí automaticky, aniž by si pořádně uvědomovali proč a co vše na ně působí, protože žijí ve virtuálním světě.

Investice do reklamy
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Přestože trhu pořád vévodí televize, investice do reklamy na internetu stoupají už několik let za sebou. A 15procentní růst ji zřejmě čeká i letos. „Z těch nejrapidněji rozvíjejících se forem bych jmenoval videoreklamu a mobilní reklamu,“ konstatuje koordinátor Pavel Ševera ze Sdružení pro internetový rozvoj. Právě užívání internetu v mobilech nebo tabletech láká pořád víc lidí, po síti takhle brouzdají už víc než čtyři miliony Čechů. Celkově jsou lidé online v průměru pět desítek hodin měsíčně.

Důvodem, proč počet investic do internetové reklamy roste, je podle Vysekalové prostý fakt, že ta stále z reklamního koláče ukusuje pouhých dvacet procent, zatímco televize obsadila 46 procent a klasická tištěná média 24 procent. Prostor pro růst je tady proto stále značný. 

Internetová reklama je nežádoucí
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Na bannerové reklamy v Česku klikají více muži. Takzvaná míra prokliku (CTR), tedy poměr kliknutí k zobrazení reklamy, u nich dosahuje průměrné hodnoty 0,39 procenta, zatímco u žen je to 0,33 procenta. Vyplývá to ze studie gemiusAdMonitor poradenské firmy Gemius.

  • Nejvyšší míra prokliku byla v regionu střední a východní Evropy zaznamenána na Ukrajině a v Chorvatsku (0,89 procenta, respektive 0,71 procenta).
  • Naopak Česko (0,36 procenta) patří vedle Maďarska, Lotyšska a Srbska mezi státy s nejnižší mírou.
  • Ze všech zkoumaných zemí má ČR zároveň nejnižší podíl uživatelů, kteří na reklamu klikají (11 procent).
  • Nejvíc uživatelů naopak na bannery reaguje kliknutím v Polsku (32 procent).
  • Nejvyšší míru prokliku tvoří dvě věkové skupiny, a to 45-54 let a 16-24 let.