Změna firemní kultury: Open space kanceláře ustupují designu

Praha – Češi tráví v práci v průměru 41 hodin týdně, tedy o čtyři hodiny více, než je průměr Evropské unie. I to je jeden z důvodů, proč se stále více firem snaží prostředí svým zaměstnancům zpříjemnit. Upouští se tak od klasických „open space“ kanceláří, které nahrazují členitější prostory. Výjimkou nejsou ani stylizované designy, které se inspirují v přírodě či naopak poetikou městského prostoru a graffiti.
Zdroj: ČTK/PICTURE ALLIANCE/CHROMORANGE / Bilderbox

Z výzkumů vyplývá, že lidem práci nejvíce stěžuje špatné osvětlení, nadměrný hluk, málo soukromí a nedostatek čerstvého vzduchu. Většina z toho se děje ve velkých otevřených prostorech, tzv. open space.

Podle psychologů ale pořád zůstává nejdůležitější atmosféra na pracovišti. „Pokud zaměstnavatel dokáže udržet lidské vztahy, tak ti zaměstnanci jsou schopni vydržet vcelku nelidské podmínky,“ dodává Jeroným Klimeš.

Otestujte si, jak dobře znáte pracovní podmínky ve své kanceláři.


V Česku už nový koncept přijaly IT společnosti jako Google nebo Microsoft, telekomunikační firmy či banky, ale i poradenské společnosti PwC, Deloitte nebo EY. Proniká už i mezi právníky nebo projektanty a stavitelské firmy. „Když posadíte nevhodné lidi do úžasného prostoru, tak to nebude fungovat a naopak,“ říká ředitelka české pobočky firmy Google Taťána Le Moigne. Právě ona obešla skoro třicet míst, když hledala vhodné prostory pro firmu.

Jak má vypadat ideální kancelář?

Ideální pracovní podmínky a příjemné prostředí jsou jedny z nejčastějších položek uváděných při nabídce práce. Ne každý ovšem ví, jak má správné pracovní místo vypadat a jaké náležitosti musí pracoviště splňovat. Zaměstnavatelé mají podle Zákoníku práce povinnost dodržovat některá nařízení a zajistit svým zaměstnancům na pracovišti optimální podmínky pro výkon práce. O jaké se ale jedná?

Zákoník práce stanovuje, že zaměstnavatel má vůči svému zaměstnanci povinnost vytvořit takové pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. Mezi tyto podmínky patří nejen zajištění správné teploty a vlhkosti na pracovišti, ale třeba i správně zvolená podlaha vzhledem k charakteru pracoviště, u které hrozí co nejmenší riziko zakopnutí či uklouznutí a následného zranění.

Video Jak se mění pracovní prostředí v kancelářích?
video

Jak se mění pracovní prostředí v kancelářích?

Další z podmínek, které by měl zaměstnavatel dodržovat na pracovišti, je únosná míra hluku. „Problémovým aspektem může být hluk na pracovišti typu open space. Nejde ani o překračování povolených limitů, ale spíše o více souběžně působících zdrojů (kopírka, telefonování, rozhovory), které snižují koncentraci zaměstnance na práci,“ uvedl zástupce ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce David Michalík. Podle něj je dalším problémem takového typu pracoviště i zásah do soukromí jednotlivých zaměstnanců a nevhodně řešené odpočinkové prostory. Někteří zaměstnavatelé na odpočinek svých lidí dokonce zapomínají úplně.

Ne vždy jde však jen o vybavení kanceláře. „Závažným problémem posledních let ve firemní praxi je otázka organizace pracovní činnosti, pracovního tempa, množství kladených úkolů na zaměstnance. Nevhodné nastavení v tomto ohledu je významným činitelem v oblasti psychosociálních rizik a přispívá k pracovnímu stresu,“ poznamenal Michalík.