Milionová sankce pro České dráhy za pronájem lokomotiv platí

Brno – Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil milionovou pokutu pro České dráhy za pronájem lokomotiv Taurus od rakouských drah v roce 2014. Podle mluvčího úřadu Martina Švandy už je rozhodnutí pravomocné. Lokomotivy Taurus používají dráhy v nových soupravách Railjet, které začaly pravidelně jezdit na trase mezi Prahou a Vídní loni v prosinci. České dráhy pokutu zaplatí, podají proti ní ale správní žalobu.

Šéf úřadu Petr Rafaj nyní potvrdil rozhodnutí svých podřízených z června loňského roku. Jeho součástí byl i zákaz lokomotivy používat. Rozhodnutí ÚOHS však nabylo právní moci 16. prosince 2014 a smlouva, které se týkalo, vypršela o tři dny dříve. Pokutu musí České dráhy zaplatit do dvou měsíců od nabytí právní moci.

Mluvčí drah Radek Joklík avizoval, že dopravce podá proti rozhodnutí správní žalobu. Pokutu nicméně zaplatí, protože žaloba nemá odkladný účinek. Dráhy rozhodnutí úřadu dlouhodobě zpochybňují a poukazují na to, že při pronájmu lokomotiv postupovaly podle Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF). Ta stanovuje pravidla pro vzájemné využívání vozidel na mezistátních spojích.

Úřad ve správním řízení posuzuje ještě další smlouvy, které České dráhy uzavřely se společností Österreichische Bundesbahnen - Produktion v předchozích letech. Státní dopravce už za ně dostal od antimonopolního úřadu pokutu dva miliony korun, proti které se odvolal.

„Uvedená pokuta byla Českým drahám uložena za uzavírání smluv na úplatné zajištění lokomotiv Taurus v letech 2008 až 2012. Smlouvy platily v letech 2009 až 2013. Předmětné smlouvy nebyly zadány v některém ze zákonem stanovených druhů zadávacího řízení,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda.

Lokomotivy Taurus táhnou nové soupravy Railjet na mezinárodních spojích mezi Prahou, Vídní a Štýrským Hradcem (Graz). České dráhy si je pronajaly od rakouských drah. První souprava rychlovlaku Railjet vyjela loni 6. května ve zkušebním provozu s cestujícími z Prahy do Břeclavi. Od prosince jsou součástí pravidelného jízdního řádu na lince do Rakouska.

Dráhy mají s Railjety problémy nejen kvůli lokomotivám. Loni v říjnu antimonopolní úřad potvrdil rekordní pokutu 25 milionů za nákup samotných souprav bez výběrového řízení. Dopravce pořídil celkem sedm Railjetů od firmy Siemens za 100 milionů eur (zhruba 2,8 miliardy korun). České dráhy loni na podzim oznámily, že i proti tomuto postihu se budou bránit správní žalobou.

Vlaky Railjet mohou jet maximální rychlostí 230 kilometrů v hodině, což ale v České republice není možné. Zdejší tratě dovolují jezdit maximálně 160 kilometrů za hodinu. Kromě sedmi zmíněných souprav chystal bývalý management drah nákup dalších osmi vlaků za 2,8 miliardy korun. Ty měly být nasazeny na trase z Prahy do Bratislavy a Budapešti. Nákup druhé vlny rychlovlaků nakonec vedení firmy zastavilo.