ČNB: Zahraniční dluh ČR ve 3. čtvrtletí činil 1,308 bilionu Kč

Praha - Zahraniční dluh České republiky, což je suma závazků se stanovenou lhůtou splatnosti, ke konci letošního 3. čtvrtletí činil 1,308 bilionu korun a představoval 37,7 procenta HDP. Meziročně tak zahraniční dluh stoupl o 199,5 miliardy Kč, uvedla Česká národní banka.

Na konci druhého čtvrtletí zahraniční dluh činil 1,317 bilionu korun, což bylo 38,8 procenta HDP. Na konci minulého roku zahraniční dluh činil 1,22 bilionu korun a jeho podíl na HDP byl 38 procent.

Ke snížení stavu zahraničního dluhu ve třetím čtvrtletí přispěly především kurzové a cenové vlivy. Tento vývoj byl patrný především v poklesu korunové hodnoty zahraničních závazků podnikového a vládního sektoru. Z hlediska výše zadlužení zaujímá nejvýznamnější postavení podnikový sektor. Jeho podíl na celkovém dluhu ale poklesl na 51,7 procenta. Zadlužení vlády činilo 20 procent celkové zadluženosti.

„Zahraniční dluh vyjádřený v eurech či dolarech se naopak mírně zvýšil,“ upozornil hlavní ekonom Patria Finance David Marek. Výše ani splatnostní struktura dluhu podle něj ovšem nepřesahují přijatelné meze. „Jediným ukazatelem ke zvýšené pozornosti zůstává schodek běžného účtu, který ve 3. čtvrtletí stoupl na 3,5 procenta HDP. Nicméně vzhledem k pokračující vysoké investiční aktivitě a současné fázi hospodářského cyklu lze výši deficitu běžného účtu snadno vysvětlit,“ dodal.

Ke zvýšení stavu zahraničního dluhu přispěl bankovní sektor, vlivem růstu přijatých depozit a dlouhodobých finančních úvěrů od nerezidentů. Výše zahraničních závazků obchodních bank a ČNB na konci třetího čtvrtletí vzrostla a dosáhla 28,3 procenta zahraničního dluhu.

Schodek investiční pozice ČR vůči zahraničí vzrostl ve třetím čtvrtletí o 99 miliard korun na 1141 miliardy korun. Meziroční růst schodku investiční pozice souvisel především s přímými zahraničními a portfoliovými investicemi do České republiky.

Ve struktuře zahraničního dluhu podle instrumentů se nominální pokles celkového zadlužení promítl především do snížení stavu mezipodnikových půjček čerpaných v rámci přidružených podniků, půjček, obchodních úvěrů a dluhopisů. Naopak k navýšení stavu došlo u vkladů.

Zastoupení zahraničních přímých investic na celkových pasivech investiční pozice na konci třetího čtvrtletí činilo 54,2 procenta, informovala dnes centrální banka.