Říman navrhne vládě, aby uvolnila 27 milionů Kč na laguny

Ostrava - Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman navrhne tento měsíc vládě, aby uvolnila 27 milionů korun, které budou použity pro vyrovnání mezi konkurzním správcem a věřitelským výborem za zkrachovalou chemičkou Ostramo-Vlček. Říman to dnes řekl novinářům v Ostravě. Uvolnění peněz podle ministra pomůže k definitivnímu vyřízení vztahů mezi státem a věřitelských výborem firmy Ostramo-Vlček a práce na likvidaci ropných lagun by mohly začít ještě letos.

„Věřitelský výbor potažmo správce konkurzní podstaty nárokuje na základě určitých právních postupů, že by za jistých okolností mohly laguny spadnout do konkurzní podstaty. To by mělo dalekosáhlé následky, likvidace by se okamžitě zastavila a celá konstrukce by se složila jako domeček z karet,“ uvedl Říman.

Dodal, že ropné látky v lagunách se začnou likvidovat ještě letos. Umožní to dokumentace EIA, která by podle Římana měla být vydána nejpozději v dubnu. To podle ministra průmyslu a obchodu znamená, že se ropné kaly z lagun stihnout vytěžit do roku 2010.

Hrozba, že laguny, které byly před deseti lety koupeny za korunu, budou vzaty do konkurzní podstaty firmy Ostramo-Vlček, trvá podle náměstka ostravského primátora Lukáše Ženatého od samého začátku. Podle něj práce, které se v lagunách dosud vykonaly, mají mnohem větší hodnotu než 27 milionů korun, které by měl stát zaplatit věřitelům.

Ostravské ropné laguny spravuje státní podnik Diamo. Ředitel odštěpného závodu Diama v Ostravě Josef Havelka doplnil, že věřitelé budou 27 miliony uspokojeni z necelého jednoho procenta.

Ostravské laguny jsou produktem odpadů z chemičky, která byla v provozu celé minulé století. Patří k největším ekologickým zátěžím v republice. Z areálu je potřeba odtěžit 200.000 tun ropných kalů a vyčistit 600.000 tun znečištěné zeminy i podzemní vodu. Po likvidaci lagun má trvat rekultivace území ještě dalších deset let.