Evropská komise chce usnadnit podnikání rizikových fondů v unii

Brusel - Evropská komise chce usnadnit podnikání rizikových kapitálových fondů v zemích unie. Podle komise tyto fondy, zaměřující se zejména na investice do menších a středních podniků, čelí řadě překážek v možnostech podnikat i v jiných zemích než ve státě, v němž sídlí. Podle komise přitom investice těchto fondů přispěly v letech 2000 až 2004 v zemích Evropské unie k vytvoření zhruba 600 tisíc pracovních míst.

Podpora přeshraničních aktivit pomůže podle komise rizikovým kapitálovým fondům ve specializaci na určité obory. „To je zejména důležité pro menší fondy a umožňuje menším státům těžit z většího trhu rizikových fondů,“ uvedl komisař pro průmysl Günter Verheugen. V současné době je trh těchto fondů v unii roztříštěn. Malé fondy mají navíc tendenci se vyhýbat investování jinde než v zemích, ve kterých sídlí.

Komise tak chce přesvědčit členské země, aby se dohodly na nové legislativě, umožňující více aktivit fondů v zahraničí. Státy unie by tak mohly například vzájemně uznávat a akceptovat fondy z ostatních zemí unie a také to, že spadají pod zákony jiné země, v nichž se může lišit úroveň požadovaného dohledu a transparentnosti fondů.

Rizikové kapitálové fondy jsou společnosti, které investují do rozvoje firem, většinou výměnou za podíl na základním kapitálu dané firmy. Financování rozvíjejících se menších firem totiž není pro mnohé společnosti atraktivní, neboť přináší vysoké náklady a často znamenají pomalou a nejistou návratnost vložených peněz.

Rizikové fondy také mohou například investovat do firem, které z různých důvodů nemohou získat úvěry a půjčky od bank. Odměnou rizikovým fondům za vysoké náklady a nejistotu pak může být naopak nadprůměrný zisk ze společností, do nichž investovaly.