Gandalovič: Tato vláda lesy neprodá, protože to nestihne

Praha - Současná vláda podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče neprodá lesy vlastněné státem, protože to nestihne. MZe navrhne vládě zákon o státním vlastnictví, který bude umožňovat prodej lesů do soukromého vlastnictví. Do konce volebního období se to nepodaří, protože příprava zákona bude předmětem dlouhodobé diskuze, delší dobu zabere i projednávání v parlamentu, řekl Gandalovič.

Prodej lesů příští vládou, pokud se ODS podaří obhájit mandát, ministr nevyloučil. „V budoucnu by měl existovat mechanismus umožňující prodej státních lesů ve smyslu půdy,“ uvedl Gandalovič. Stát by podle něj měl prodávat lesy dobrým vlastníkům, v případech, kdy to umožní vybudování celistvých celků a efektivnější správu lesů.

Důvodem pro privatizaci českých lesů je nesrovnatelně vyšší podíl státního vlastnictví než v zemích bývalé evropské patnáctky s výjimkou Finska, uvedl ministr.

Lesy v České republice pokrývají 33 procent území a zásoba dřeva na hektar patří k nejvyšším v Evropě. Soukromí vlastníci v Česku spravují asi 23 procent lesů, zhruba 16 procent patří obcím; zbylých přibližně 60 procent je ve vlastnictví státu.

V sousedním Německu je podíl lesů podobný jako v Česku, přibližně 31 procent. Ve vlastnictví státu nebo jednotlivých spolkových zemí je 34 procent z 11 milionů hektarů lesů.

Mezi evropskými zeměmi má největší podíl státních lesů (přes 80 procent) Bulharsko, Irsko, Polsko, Chorvatsko, Litva či Rumunsko. Naproti tomu více než čtyři pětiny soukromých lesů jsou v Norsku, Portugalsku a Rakousku, tři čtvrtiny pak ve Finsku či Francii.