Česko se musí zaměřit na úspory energie a výstavbu nových zdrojů

Praha - Česko by se mělo více zaměřit na úspory energie a je také třeba zvyšovat účinnost některých výrobních zdrojů elektřiny. Země by měla navíc rychle rozhodnout o výstavbě nových elektráren. Vyplývá to z předběžných analýz, na které připravila Nezávislá energetická komise.

„Česká republika má (v oblasti energetických úspor) velký potenciál, tím jsme si jisti. Je jasné, že úspory mohou být značné,“ zdůraznil předseda komise Václav Pačes. Úzce to také souvisí s potřebou snižovat energetickou náročnost českého hospodářství. Konkrétní doporučení, jak přesně postupovat, ale komise zatím nemá.

Někteří členové komise dnes upozornili, že Česko se může v budoucnu potýkat s nedostatkem elektrické energie a je třeba vážně co nejrychleji řešit výstavbu nových zdrojů. „Když se díváme na možné zdroje, tak kritický rok je 2013 až 2016,“ varoval Petr Otčenášek. „Prognózy Výzkumného ústavu energetického prokázaly, že pokud se teď nezačneme zabývat uhelnou energetikou, musíme počítat se ztrátami energie. Přesně totéž platí k novému jadernému zdroji,“ dodal.

Komise rovněž analyzuje legislativu, která by měla umožnit rychlejší výstavbu nových zdrojů. „Když si vezmeme lhůty, které české zákony dávají pro výstavbu nového zdroje, dostáváme se na hranu roku 2017,“ nastínil Josef Bubeník.

Komise ale nebude vládě doporučovat, pro jaký zdroj energie by se Česko mělo rozhodnout, upozornil Pačes. „V materiálu budou alternativy, co se stane, když budou budovány tyto typy jaderných elektráren, nebo když nebudou,“ dodal. Rozhodnutí, kterou cestou se Česko vydá, je podle něj vždy zcela na politicích.

Členové komise se shodli, že se při posuzování alternativních scénářů budoucnosti nelze zabývat pouze elektroenergetikou. Dosud byla například opomíjena energetická náročnost dopravy nebo zajištění teplem. Doprava se ale na spotřebě energetických zdrojů podílí zhruba pětinou, navíc se její podíl neustále zvyšuje.

Devítičlenná komise má výsledek své práce předložit vládě koncem června 2008. Odborníci chtějí připravit řadu alternativních scénářů. Ty mají nastínit, jakými způsobit lze zabezpečit energetické potřeby Česka do budoucna a odhadnout trend vývoje až do roku 2050. Komise již shromáždila celou řadu relevantních údajů. Nyní je chce zadat k oponentuře a později sestavit možné varianty vývoje.