Polská vláda chce reformovat doposud silně dotované zemědělství

Varšava - Polská vláda se pouští do reformy zemědělství. To se doposud neodvážil od roku 1989 žádný kabinet, protože rolníci tvoří důležitou skupinu voličů a politici ustupovali jejich lobby. Vláda, která se moci ujala v listopadu, se rozhodla skoncovat s rozsáhlým dotováním oboru. Doplatit by na to měli především nejbohatší hospodáři.

Za „svatou polskou krávu“ označují ekonomové Zemědělský fond sociálního zabezpečení, do kterého stát ročně vkládá přibližně 15 miliard zlotých (108 miliard korun). Platí zásada, že každý rolník bez rozdílu toho, na kolika hektarech hospodaří a jaký má zisk, platí každé čtvrtletí do fondu stejnou částku. Letos je to 258 zlotých (1900 korun). Pojištěných je ve fondu zhruba 1,6 milionu.

„Pracujeme na reformě rolnického systému pojištění,“ oznámil ministr zemědělství Marek Sawicki. První etapou reformy je zákon, jenž by mohl začít platit v roce 2009. Podle něj bude poplatek závislý na velikosti hospodářství. V druhé etapě reformy by se výše poplatku odvíjela od zisku zemědělce. To by podle ministerstva mělo vést k tomu, že rolníci zavedou účetnictví. Později by také platili daň z příjmu, kterou doposud jako jediná skupina obyvatel v Polsku a jako jedni z mála zemědělců v EU neplatí.

Polsko vyjednalo pro zemědělce před vstupem země do Evropské unie řadu výhod, které ospravedlňovalo tím, že chce vyrovnat rozdíly mezi rolníky v Polsku a ve starých členských zemích. Na různou finanční pomoc určenou na modernizaci, rozvoj produkce a ekologizaci stát vydává ročně několik desítek miliard zlotých. Navíc zemědělci pravidelně čerpají unijní dotace. Ty loni činily okolo 11 miliard zlotých (téměř 80 miliard korun).

„Zemědělství je největší černou dírou v zemi,“ míní profesorka vysoké školy ekonomické Katarzyna Duczkowská-Malyszová. „Základem změn je to, aby rolníci povinně vedli účetnictví, vykazovali příjmy a náklady, jako to činí ostatní obyvatelé,“ dodala.

Reformu musí Polsko stihnout do roku 2009, kdy začne platit unijní omezení pomoci zemědělcům. Ročně pak bude moci na jedno hospodářství být uvolněno do 3000 eur (78.000 korun).